14:56 29/06/2022

Quảng Ngãi: rà soát, kiểm định chất lượng nhà thuộc sở hữu nhà nước

Thanh Xuân -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên vừa chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành giải quyết vướng mắc nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu: Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đo vẽ, xác định vị trí, kiểm định chất lượng, xác lập đầy đủ hồ sơ nhà, đất của từng căn, ngôi nhà thuộc sở hữu nhà nước theo nhiệm vụ được giao. Trong đó lưu ý phải ưu tiên hoàn thành việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với từng căn, ngôi nhà chưa được xác lập theo quy định. 

Đối với các căn, ngôi nhà cơ bản đáp ứng đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá, Tổ công tác chịu trách nhiệm rà soát, xác lập đầy đủ hồ sơ pháp lý của từng căn, ngôi và xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức bán đấu giá, tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 10/7/2022. 

Đối với nhóm nhà bán cho hộ liền kề, rà soát, kiểm tra các quy định của pháp luật hiện hành để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2022. Trong đó, nghiên cứu, thẩm định, xác định giá trị của từng căn, ngôi để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm  vụ được giao chịu trách nhiệm khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với các nội dung kiến nghị của Tổ công tác, các sở, ngành, địa  phương là thành viên Tổ công tác chủ động phối hợp, tập trung giải quyết  theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem  xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định. 

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết vướng mắc nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó Tổ trưởng là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh; Tổ phó là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thành viên Tổ công tác là đại điện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich, UBND TP.Quảng Ngãi, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi...