18:32 23/08/2012

Quý 4, cổ đông của Cáp Sài Gòn nhận được tiền

Hà Anh

Thời điểm chia tiền cho các cố đông dự kiến sau khi giải thể công ty là từ ngày 20/10 - 31/12/2012

Diễn biến giá cổ phiếu CSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu CSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG)công bố bổ sung nội dung nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Theo đó, thời điểm chia tiền cho các cổ đông dự kiến sau khi giải thể công ty, ước khoảng thời gian từ 20/10 đến ngày 31/12/2012.

Trước đó, Hội đồng Quản trị CSG cho biết sẽ đảm bảo tổng giá trị chia cho các cổ đông khi giải thể công ty đạt từ 13.000-15.000 đồng một cổ phiếu. Thời gian chốt danh sách đế chi trả tiền cho các cổ đông là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/8, giá cổ phiếu CSG đóng cửa ở mức 10.600 đồng.