13:52 04/02/2021

Quỹ ngoại muốn thoái hết vốn tại NVT để trả nợ

Hà Anh

Quỹ ngoại Belton Investments Limited đăng ký hết 6.400.870 cổ phiếu, chiếm 7,07% vốn tại NVT để thanh toán khoản vay

Belton Investments limited thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE).

Theo đó, quỹ ngoại Belton Investments Limited đăng ký hết 6.400.870 cổ phiếu, chiếm 7,07% vốn tại NVT để thanh toán khoản vay. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 5/2 đến ngày 1/3/2021 theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

HIện, ông Ikhwan Primanda là thành viên Hội đồng Quản trị Ninh Vân Bay và là Giám đốc của Quỹ Belton Investments.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 4/2020 của của Ninh Vân Bay đạt 49,66 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 54 tỷ hồi cùng kỳ năm trước, luỹ kế doanh thu cả năm đạt 211 tỷ đồng – giảm 24% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 đạt 3,78 tỷ - trong khi cùng kỳ chỉ lãi gần 200 triệu đồng, riêng lợi nhuận công ty mẹ lãi hơn 2 tỷ - cùng kỳ lỗ hơn 1,4 tỷ đồng. NVT cho biết, công ty mẹ đã nhận được khoản tiền cổ tức từ công ty con là CTCP Du lịch Hồng Hải trong quý 4/2020. Luỹ kế cả năm 2020 đạt 18,3 tỷ đồng, giảm 2/2 so với cùng kỳ (54,45 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu NVT đang giao dịch cầm chừng và quanh vùng giá 5.400 đồng/cổ phiếu.