20:40 06/03/2023

Sắp bắt buộc sàn thương mại điện tử, quầy thuốc có máy tính tiền phải kết nối với cơ quan thuế

Trâm Anh -

Tổng cục Thuế cho biết sẽ mở rộng phạm vi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với các sàn giao dịch thương mại điện tử, bán lẻ thuốc tân dược và kinh doanh vàng bạc...

Sau khi thí điểm thành công giai đoạn 1 tại một số địa phương, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai trên phạm vi toàn quốc.
Sau khi thí điểm thành công giai đoạn 1 tại một số địa phương, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Xác định triển khai hóa đơn điện tử là mục tiêu trọng tâm trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ 1/7/2022. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong việc triển khai Luật Quản lý thuế 2019. Từ đó giúp công tác quản lý thuế công khai, minh bạch, bình đẳng hơn với các đối tượng tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

Để đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với những ngành nghề, lĩnh vực trực tiếp liên quan đến người tiêu dùng, Tổng cục Thuế đã xây dựng giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và chính thức vận hành ngày 15/12/2022.

TRIỂN KHAI XUẤT HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ MÁY TÍNH TIỀN KHÔNG DỄ DÀNG

Tổng cục Thuế cho biết thời gian đầu, việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ triển khai hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vui chơi giải trí, siêu thị… Sau đó tiến tới sẽ tập trung vào các sàn giao dịch thương mại điện tử, bán lẻ thuốc tân dược và kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác.

Tổng cục Thuế khẳng định giải pháp này tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều so với hình thức hóa đơn điện tử có mã thông thường mà không làm tăng chi phí vận hành của người nộp thuế. Theo đó, người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có thể xuất hóa đơn thường xuyên liên tục, 24/7 với số lượng hóa đơn rất lớn mà không bị tắc nghẽn, chậm trễ như trước đây.

Tuy nhiên, do đây là một giải pháp mới áp dụng, vì vậy, người nộp thuế cũng chưa tiếp nhận được hết những ích lợi của giải pháp này và cũng còn nhiều băn khoăn trong việc nâng cấp hệ thống phần mềm.

 

Sau hơn 1 tháng triển khai, số lượng cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mới chỉ đạt 805 cơ sở kinh doanh bằng 20% kế hoạch triển khai giai đoạn 1.

Trước tình hình đó, để đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo tiến độ đã đề ra, ngày 3/2 vừa qua, Bộ Tài chính tổ chức họp với đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương và các đơn vị liên quan để trao đổi thảo luận về các giải pháp triển khai.

Theo đó, giao nhiệm vụ cho các cục thuế của 3 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh đến hết năm 2023, phấn đấu đạt 100% các cơ sở kinh doanh trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Để nhận được sự đồng thuận trong triển khai đồng bộ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 7/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính có thư gửi bí thư, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp trong công tác chỉ đạo cục thuế chủ trì tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương các giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn do ngành thuế triển khai, từ đó đề xuất các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước năm 2023.

SẼ TIẾN TỚI BẮT BUỘC

Để tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thành công trong giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023) làm tiền đề để triển khai giai đoạn 2 trên phạm vi toàn quốc, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật, những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh việc hỗ trợ người nộp thuế thông qua 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế và hỗ trợ trực tiếp thông qua các trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử của từng cục thuế và của Tổng cục Thuế.

Thứ ba, tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương trong công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Để triển khai thành công hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với chức năng nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ Tài chính xây dựng lộ trình tuyên truyền, tập trung đấu tranh phòng ngừa xử lý trường hợp vi phạm trong thất thu thuế đối với danh mục thuế đặc biệt.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu xây dựng các giải pháp kết nối, truyền nhận dữ liệu, quản lý hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giữa các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh với cơ quan thuế; hỗ trợ chữ ký số cho các hộ kinh doanh.

 

Thứ năm, tập trung nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi pháp luật thuế và các pháp luật liên quan, trong đó bổ sung thêm quy định yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh, dịch vụ triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thứ sáu, tập trung đẩy mạnh giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền áp dụng cho lĩnh vực bán lẻ cùng với các giải pháp quản lý thuế đối với lĩnh vực thu ngoài quốc doanh, từ đó đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước, mở rộng cơ sở thuế và tạo thêm nguồn chi ngân sách nhà nước khi thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

 

Tổng cục Thuế nêu rõ 4 lợi ích của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Một là, có thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Hai là, chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường.

Ba là, tại một địa điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Bốn là, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cần hóa đơn để tham gia dự thưởng do thông tin trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về chứng minh nhân dân/căn cước công dân trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế.