10:17 22/09/2021

Tháng 8, PNJ báo lỗ nhưng doanh thu vàng miếng vẫn tăng gần 25%

Hà Anh -

Trong 8 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ của PNJ vẫn đạt được doanh thu tăng trưởng 20,9% so với thời điểm cùng kỳ; Doanh thu sỉ luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021...

Doanh thu vàng miếng luỹ kế 8 tháng năm 2021, doanh thu từ vàng miếng của PNJ tăng trưởng 24,9%.
Doanh thu vàng miếng luỹ kế 8 tháng năm 2021, doanh thu từ vàng miếng của PNJ tăng trưởng 24,9%.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2021 với việc doanh thu giảm và lỗ do tạm đóng cửa 270 cửa hàng trên toàn hệ thống.

Cụ thể: trong tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, giảm 86,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế -78 tỷ đồng, giảm 251,7% so với cùng kỳ - trong khi đó vào tháng trước, PNJ ghi nhận doanh thu 489 tỷ đồng và lỗ 32 tỷ đồng.

PNJ cho biết, tháng 8/2021 tiếp tục là 1 tháng ngoại lệ với việc tạm đóng hơn 270 cửa hàng trên toàn hệ thống trong hầu hết thời gian của tháng để thực hiện nghiêm chỉnh việc giãn cách xã hội và là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của PNJ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.288 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 58,5% kế hoạch năm 2021 và lợi nhuận sau thuyế đạt 625 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,9% kế hoạch năm 2021 nhờ PNJ đã chủ động tăng tốc trong các tháng đầu năm để chuẩn bị cho kịch bản dịch bệnh quay trở lại trong năm 2021.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ của PNJ vẫn đạt được doanh thu tăng trưởng 20,9% so với thời điểm cùng kỳ; Doanh thu sỉ luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh sỉ tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ và Doanh thu vàng miếng luỹ kế 8 tháng năm 2021, doanh thu từ vàng miếng tăng trưởng 24,9%.

Trong Tháng 8, PNJ đã mở thêm 1 cửa hàng PNJ Gold và đóng 2 cửa hàng PNJ Silver. Lũy kế 8 tháng, PNJ đã mở mới 14 cửa hàng PNJ Gold, đóng 17 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO. Bên cạnh đó PNJ vẫn duy trì hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách dãn cách xã hội từ ở một số địa phương ngoài TP.HCM.

Dựa trên kết quả này, VCSC đã có khuyến nghị "mua" với giá mục tiêu 105.000 đồng/CP cho PNJ, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 18,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,2%, dựa trên giá đóng cửa phiên hôm nay (90.100 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 21/9/2021).