07:41 11/07/2021

Thêm một loạt cổ đông lớn và người có liên quan đến VNM, QNS, FCN và AVN bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà đầu tư cá nhân là cổ đông lớn, người có liên quan đến lãnh đạo công ty như NVM, FCN, thành viên HĐQT do mua bán không báo cáo...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà đầu tư cá nhân là cổ đông lớn, người có liên quan đến lãnh đạo công ty như VNM, FCN, thành viên HĐQT do mua bán không báo cáo.

Theo đó, hai cổ đông lớn là ông Nguyễn Hải Trường và ông Lê Đức Tuấn đều ở Tp.HCM bị phạt nặng do không chào mua công khai và công bố thông tin không đúng thời hạn.

Cụ thể: ông Nguyễn Hải Trường (Tp.HCM) đã mua 3.673.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (mã CNT-UpCoM) vào ngày 29/6/2020, dẫn đến tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,2%, tương ứng 82.900 cổ phiếu lên 37,88%, tương ứng 3.756.150 cổ phiếu nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định. Do đó, ông Trường bị phạt 100 triệu đồng không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Tương tự, ông Lê Đức Tuấn (Tp.HCM) bị phạt 25 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 03/3/2021, ông Lê Đức Tuấn đã bán 52.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (mã NAC-UpCoM) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số cố phiếu có quyền biểu quyết của NAC, giảm từ 5,17% xuống 3,33%. Tuy nhiên, đến ngày 23/3/2021, HNX mới nhận được báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông.

Các cá nhân liên quan đến các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó giám đốc, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát gồm:

Bà Lê Thị Ngọc Thúy, người liên quan của Bà Mai Kiều Liên - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) bị phạt 20 triệu đồng do bà Thuý đã mua 20.000 cổ phiếu VNM và bán 20.000 cổ phiếu VNM, từ ngày 11/01/2021 đến ngày 20/01/2021 nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Ông Đặng Phú Quý - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã QNS-UpCoM) bị phạt 5 triệu đồng do ông này đã thực hiện mua 10.000 cổ phiếu QNS tại ngày 15/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Đoàn Hương Trà (Tp.HCM), là người có liên quan của ông Đoàn Lam Trà – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần FECON (mã FCN-HOSE) bị phạt 10 triệu đồng do bà Trà đã mua 15.000 cổ phiếu và bán 15.000 cổ phiếu FCN từ ngày 27/8/2020 đến ngày 04/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Trọng Hữu (An Giang), là thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Nam Việt (mã ANV-HOSE) bị phạt 4 triệu đồng do ông Hữu đã mua 7.020 cổ phiếu ANV và bán 7.020 cổ phiếu ANV từ ngày 27/7/2020 đến ngày 11/9/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.