11:03 10/06/2021

Thêm một Phó tổng bán thành công 690.000 cổ phiếu DXG

Hà Anh -

Thời điểm ông Sơn vừa bán xong cổ phiếu DXG, thì giá cổ phiếu DXG liên tục trải qua chuỗi giảm điểm mạnh...

Sơ đồ giá cổ phiếu DXG từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu DXG từ đầu năm.

Ông Nguyễn Trường Sơn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc Đất Xanh vừa bán thành công 690.000 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 942.247 cổ phiếu, chiếm 0,18% về còn 252.247 cổ phiếu, chiếm 0,049% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 3/6 đến ngày 4/6.

Trên thị trường, thời điểm ông Sơn vừa bán xong cổ phiếu DXG, thì giá cổ phiếu DXG liên tục trải qua chuỗi giảm điểm mạnh. Cụ thể, từ giá 28.800 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 4/6 thì đến ngày 9/6 giảm giảm còn 24.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ sau 3 phiên cổ phiếu DXG đã giảm 4.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng 16,3%.

Trước đó, ông Hà Đức Hiếu, Phó tổng giám đốc Đất Xanh đăng ký bán 638.500 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1.038.508 cổ phiếu, chiếm 0,2% về còn 400.008 cổ phiếu, chiếm 0,077% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/6 đến ngày 9/7.

Cùng với đó, ông Lê Hào, Phó tổng giám đốc Đất Xanh vừa bán ra 150.000 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 305.727 cổ phiếu, chiếm 0,058% vốn điều lệ về còn 155.727 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 24/5 đến ngày 31/5.

Ngoài ra, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital đã bán ra 1.779.900 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 16,09% về còn 15,75% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện trong ngày 27/5. Trước đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG, giao dịch được thực hiện ngày 23/3.

Được biết, ngày 4/6, HĐQT Đất Xanh thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 với kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với  giá phát hành dự kiến chiết khấu 20% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm quyết định giá. Mục đích phát hành để huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, DXG trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu ESOP năm 2021 cho cán bộ nhân viên Công ty, tương ứng 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Đáng lưu ý, nguồn vốn cho ESOP là khoảng 70 tỷ lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm phát hành trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của DXG và số tiền dự kiến thu về là 0 đồng. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là hơn 7.270 tỷ đồng.

Năm 2021, DXG dự kiến doanh thu hợp nhất tăng 311% từ 2.890 tỷ lên 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ từ âm gần 496 tỷ đồng sang lãi 1.350 tỷ đồng.