14:12 16/02/2023

Thị giá 4.150 đồng/cổ phiếu, HAP bất ngờ hủy bỏ "Giới tinh hoa"

Hà Anh -

Lý do được đưa ra là "sau khi ban hành, Hapaco nhận thấy tại thời điểm hiện nay nội dung của Nghị quyết chưa phù hợp và chưa thực hiện. Các nội dung nêu trong Nghị quyết 21 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên theo thẩm quyền"...

Sơ đồ giá cổ phiếu HAP từ năm 2022 trên HOSE.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAP từ năm 2022 trên HOSE.

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã HAP-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 21/2023 ngày 27/01/2023.

Theo đó, HĐQT HAP đã thống nhất hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 27/1/2023. Lý do được HAP đưa ra là "sau khi ban hành, Hapaco nhận thấy tại thời điểm hiện nay nội dung của Nghị quyết chưa phù hợp và chưa thực hiện. Các nội dung nêu trong Nghị quyết 21 sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên theo thẩm quyền".

Trước đó, HAP đã công bố Nghị quyết số 21 thông qua những tiêu chuẩn để công nhận “Giới tinh hoa của Hapaco” hàng năm.

Cụ thể, với cổ đông đang làm việc tại Hapaco, yêu cầu phải (1) sở hữu tối thiểu 4 triệu cổ phiếu HAP; (2) có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ giỏi ở đơn vị đối tác; (3) có quỹ tiền mặt 3 tỷ đồng để Hapaco huy động tối đa 3 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Sacombank.

Đối với cổ đông không làm việc tại tập đoàn, điều kiện để vào “Giới tinh hoa của Hapaco” gồm (1) sở hữu 4 triệu cổ phiếu HAP trở lên; (2) không có tiền án, tiền sự; (3) có sẵn 1 tỷ đồng để Hapaco vay tối đa 3 tháng với lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm của Sacombank.

Quyền lợi của “Giới tinh hoa của Hapaco” gồm được trả tăng thêm 2% cổ tức của từng năm. Ví dụ, các cổ đông được chia 6% năm thì thành viên giới tinh hoa được trả 8%/năm. Đáng chú ý, Hapaco không đề cập đến trường hợp doanh nghiệp không chia cổ tức. Ngoài ra, “Giới tinh hoa của Hapaco” cũng sẽ được phụ cấp 5 triệu đồng/tháng (sau thuế thu nhập cá nhân).

Tập đoàn cho biết để được xác nhận “Giới tinh hoa của Hapaco” sẽ căn cứ vào chính danh sách Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt từ đầu năm. Cổ đông trong "Giới tinh hoa” sẽ được hưởng quyền lợi và được lĩnh 1 lần sau ĐHĐCĐ năm đó.

Như vậy, sau 2 tuần công bố, HAP đã huỷ bỏ nghị quyết lập "Giới tinh hoa của Hapaco" của mình.

Mới đây, HĐQT HAP thông qua việc thoái 1.790.000 cổ phần, chiếm 2,98% vốn của CTCP Giấy Hải Phòng, công ty con của HAP với giá chuyển nhượng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, HAP có thể thu về khoảng 35,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2022, HAP ghi nhận doanh thu đạt 157 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -30,6 tỷ và lỗ ròng 31 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 18 tỷ đồng. Theo giải trình từ HAP, quý 4 vừa qua, các công ty thành viên đã cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, tối giản các chi phí, đồng thời có hoàn nhập dự phòng đối với các công thành viên năm trước. Cùng với việc CTCP Quốc tế Green kinh doanh không hiệu quả, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 277,51% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, HAP ghi nhận doanh thu 625 tỷ và lãi gần 6,8 tỷ đồng, giảm đến 84% so với năm 2021 (42 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/2, giá cổ phiếu này tăng nhẹ lên 4.150 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, một cổ đông sẽ chi tối thiểu khoảng 17 tỷ đồng (gồm 16,6 tỷ để mua 4 triệu cổ phiếu HAP và có sẵn 1 tỷ cho Hapaco vay) để lọt vào “Giới tinh hoa của Hapaco” và đối với cổ đông đang làm việc tại HAP là khoảng 20 tỷ đồng.