17:05 23/05/2021

Thị trường bùng nổ, HoSE tăng doanh thu 39%, lợi nhuận tăng 46% năm 2020

An Nhiên

Thị trường chứng khoán sôi động trong năm 2020 bên cạnh các công ty chứng khoán thì HOSE được hưởng lợi lãi kỷ lục nhờ dịch vụ giao dịch chứng khoán...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Báo cáo tài chính kiểm toán vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) công bố cho thấy, năm 2020 HOSE ghi nhận doanh thu thuần gần 993 tỷ đồng, tăng 39% so với thực hiện năm 2019.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ giao dịch chứng khoán vẫn chiếm 88% đạt 873,3 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước mặc dù mức giá giao dịch đã giảm đáng kể còn lần lượt 0,027% và 0,018% theo Thông tư 14/2020/TT-BTC hỗ trợ nhà đầu tư bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cũng tăng đạt 79,4 tỷ đồng trong khi năm ngoái là 69,4 tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ niêm yết, thiết bị đầu cuối, nghiệp vụ gần như không thay đổi.

Chi phí hoạt động giao dịch chứng khoán 53 tỷ đồng, như vậy, HOSE ghi nhận lợi nhuận gộp từ mảng này 820 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, tổng cộng HOSE ghi nhận 553 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2020, tăng 46% so với năm trước. Đây cũng là năm có lãi kỷ lục của HoSE.

Cơ cấu doanh thu của HOSE năm 2020.
Cơ cấu doanh thu của HOSE năm 2020.

Trong năm, HOSE đã chi trả 6.131 tỷ đồng cho 9 người quản lý và ban kiểm soát. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Việt Hà là Thành viên phụ trách HĐQT cùng 3 thành viên khác là ông Lê Hải Trà, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, bà Ngô Viết Hoàng Giao. Các thành viên Ban Tổng giám đốc gồm: ông Lê Hải Trà là Tổng giám đốc cùng 4 Phó tổng khác và 3 thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy, với cơ cấu 9 người quản lý và ban kiểm soát, tính trung bình mỗi người trong năm 2020 đã nhận về 681,2 triệu đồng; trung bình mỗi tháng thu nhập dàn lãnh đạo HOSE nhận được là 56,7 triệu đồng/người.

Tổng tài sản HOSE tính đến cuối năm 2020 đạt 3.279 tỷ đồng, tăng 51% so với con số của năm 2019. Trong đó số dư tiền và tương đương bao gồm tiền gửi ngân hàng là 2.203 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tài sản. Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của "Thiết bị tin học cho dự án xây dựng HoSE" là 342 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 218 tỷ vào đầu năm. Đây là khoản chi liên quan đến việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch mới của HoSE với nhà thầu KRX (Hàn Quốc).

Năm 2021, HOSE đặt kế hoạch doanh thu 1.065 tỷ đồng, tăng 7,3% so với thực hiện năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ là 648,3 tỷ đồng, giảm 6% so với lợi nhuận trước thuế 691,1 tỷ đồng năm 2020.