11:28 30/01/2022

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 1/2022

Ngọc Hân

Ngay từ tháng đầu tiên của năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã có hàng loạt điểm sáng như vốn FDI đăng ký tăng 4,2%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,9%; chỉ số CPI tăng nhẹ 0,19%...

DIỄN BIẾN CPI QUA CÁC THÁNG (%)

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 1 GIAI ĐOẠN 2014-2021 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO TRONG THÁNG 1/2022 (%)

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP GIẢM TRONG THÁNG 1/2022 (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/1/2022 (TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/1/2022 (TỶ ĐỒNG)

QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI TRONG THÁNG 1/2022 (TRIỆU USD)

ĐỊA PHƯƠNG HÚT VỐN FDI CẤP MỚI TRONG THÁNG 1/2021 (TRIỆU USD)

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 1/2022 (DOANH NGHIỆP)

SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THEO NGÀNH (DOANH NGHIỆP)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO PHƯƠNG TIỆN (LƯỢT)

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM CHIA THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (LƯỢT)

THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU LỚN TRONG THÁNG 1/2022 (TỶ USD)

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)