14:14 09/11/2022

Tổng nợ thuế hơn 107 ngàn tỷ đồng

Hoàng Lan

Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 tính đến thời điểm 31/10/2022 là 10,7%. Trong đó, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2022 là 7 %; Tỷ lệ tiền thuế nợ không còn khả năng thu trên dự toán năm 2022 là 3,2%...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng năm 2022 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt hơn 1,219  tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2021.

THU HỒI NỢ THUẾ 10 THÁNG ĐẠT 66,5% CHỈ TIÊU 

Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 31/10/2022 là 125.996 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/9/2022, tăng 9,5% so với thời điểm ngày 31/12/2021, và tăng 7 % so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/10/2022 là 107.769 tỷ đồng, giảm 0,6% so với thời điểm ngày 30/9/2022, tăng 12,7% so với thời điểm ngày 31/12/2021, tăng 0,6% so với cùng kỳ 2021.

Về kết quả thu hồi nợ thuế, số nợ thuế thu hồi được trong tháng 10/2022 ước đạt 2.336 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2022, ngành thuế đã thu hồi nợ thuế được 27.936 tỷ đồng (bằng 66,5% chỉ tiêu thu nợ năm 2022).

Ngành thuế đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 2.405 tỷ đồng (xử lý khoanh nợ 1.030 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp 1.375 tỷ đồng). 

Lũy kế kết quả xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực (01/7/2020) đến cuối tháng 10/2022 ước đạt 34.877 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 28.217 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.660 tỷ đồng.

CHỐNG THẤT THU TRONG BẤT ĐỘNG SẢN, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Về công tác thanh tra kiểm tra thuế, tính đến hết ngày 31/10/2022, toàn ngành thuế đã thực hiện được 55.840 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 75,56% kế hoạch năm 2022 và bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 51.221,8 tỷ đồng, bằng 138,79% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 12.232,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.805,7 tỷ đồng; giảm lỗ là 37.183,4 tỷ đồng.

Trong năm 2022, ngành thuế đã tăng cường triển khai các biện pháp quản lý thu, đẩy mạnh công tác chống thất thu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử...

Về công tác hoàn thuế, tính đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan thuế đã ban hành 16.951 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền thuế hoàn là 124.123 tỷ đồng, bằng 81% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2022 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến cuối tháng 10/2022, lũy kế tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn ước khoảng 160,3 nghìn tỷ.