14:09 25/11/2018

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11

Đào Hưng

Tuần vừa qua, thị trường đã có những phiên hồi phục tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức yếu. Đáng chú ý, sau khi có biến động về nhân sự cấp cao, thị giá cổ phiếu QCG đã giảm 18%, trong đó có hai phiên giảm sàn

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 19-23/11 - Ảnh 12.