19:28 30/08/2021

Tuyệt đối không dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non

Thanh Xuân -

Các địa phương cần rà soát, thống kê thiệt hại của các cơ sở trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi Covid 19, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 3676/BGDĐT-GDMN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non.

Theo đó, các địa phương cần rà soát, thống kê thiệt hại của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi Covid 19, đặc biệt là các cơ sở dân lập, tư thục. Qua đó tham mưu với chính quyền các cấp có giải pháp khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động của đơn vị, hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng, tránh tình trạng giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non giải thể. Việc hỗ trợ phải tiến hành kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

Công văn còn nhấn mạnh, tuyệt đối không tổ chức dạy học trực tuyến đối với trẻ mầm non. Cần duy trì hoạt động kết nối bằng kênh liên lạc phù hợp, hình thành chặt chẽ các nhóm qua mạng giữa giáo viên và phụ huynh học sinh.

Cụ thể, thời gian trẻ chưa đến trường để tránh dịch, các cơ sở giáo dục mầm non phải phối hợp với phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà. Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, yêu cầu lựa chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp với điều kiện của gia đình để chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp 1.

Khi trẻ em đến trường trở lại, cơ sở giáo dục mầm non phải lựa chọn những nội dung giáo dục cần thiết đáp ứng với thời gian còn lại của năm học, hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp học.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, cần giao quyền chủ động cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên được lựa chọn, bổ sung những nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với quan điểm, mục tiêu của chương trình.

Mặt khác vẫn tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở này trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo học đường. Các nội dung Chuyên đề ‘‘Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ’’ phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình. Tăng cường đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn, không phát sinh hệ thống hồ sơ sổ sách so với quy định.

Đối với việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cần thực hiện chặt chẽ và xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm. Kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Song song với đó là phát triển các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục để giảm áp lực cho các trường mầm non công lập. Không sáp nhập các trường mầm non vào các trường phổ thông; đảm bảo quyền lợi đến trường của trẻ em. Đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất một trường mầm non công lập.