11:16 29/08/2021

Quảng Ninh hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông năm học 2021-2022

Thanh Xuân

Dự kiến kinh phí là hơn 138,2 tỷ đồng lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 được quy định tại Nghị quyết 326/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại kỳ họp ngày 27/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông năm học 2021-2022. Đây là động thái tích cực của tỉnh để triển khai Công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 4/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trong 9 tháng của năm học 2021 – 2022, trẻ em bậc học mầm non và học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí công lập theo quy định.

Với chính sách này, sẽ có hơn 222.400 học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi, trong đó ở bậc học mầm non là hơn 85.500 học sinh, bậc tiểu học ngoài công lập là 3.500 học sinh, trung học cơ sở là hơn 92.000 học sinh và hơn 41.400 học sinh ở bậc trung học phổ thông.

Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2021-2022 sẽ là hơn 138,2 tỷ đồng, lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 được quy định tại Nghị quyết 326/NQ-HĐND ngày 8/2/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, với những học sinh ngoài công lập, số tiền tương ứng với mức học phí của học sinh trường công sẽ được chuyển sang các trường các em đang theo học.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời sống của nhân dân, việc Quảng Ninh ban hành cơ chế riêng về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn sẽ giảm bớt gánh nặng với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ các em học sinh trên địa bàn tỉnh trước thềm năm học mới 2021 - 2022.

Việc nghiên cứu, trình bổ sung chính sách hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phô thông được tỉnh xem xét quyết nghị tại kỳ họp lần này cũng là bước đi đầu tiên đầy đột phá.

Qua đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc thực hiện lộ trình hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến hết bậc trung học phổ thông, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng thời khẳng định chính sách của tỉnh nhằm thực hiện phương châm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.