16:14 30/07/2021

Ưu tiên tiêm vaccine và tạo điều kiện để y tế tư nhân tham gia phòng, chống dịch

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm và có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch như đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; hỗ trợ các thiết bị phòng, chống dịch, ưu tiên tiêm vaccine…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 30/7, Bộ Y tế có Văn bản hoả tốc số 6140 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc huy động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố, để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố căn cứ diễn biến dịch tại địa phương, căn cứ Điều 48 và Điều 55 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Điều 39 và Điều 53 của Luật khám bệnh, chữa bệnh, để huy động nguồn lực từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Chỉ đạo Sở Y tế huy động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham gia tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh Covid-19 phù hợp với năng lực chuyên môn và điều kiện của cơ sở khi có yêu cầu.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm và có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chứa bệnh tư nhân tham gia phòng, chống dịch như đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Hỗ trợ các thiết bị phòng, chống dịch, ưu tiên tiêm vaccine và thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo quy định hiện hành.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có trách nhiệm tham gia công tác phòng chống dịch, hỗ trợ giường bệnh, nhân lực, trang thiết bị triển khai tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi được phân công.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu và thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.