10:42 02/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán ra tay xử phạt hàng loạt cổ đông lớn và doanh nghiệp ngay trước thềm năm mới

An Nhiên

Những ngày giao dịch cuối cùng của năm cũ 2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra hàng loạt quyết định xử phạt cá nhân là cổ đông lớn và doanh nghiệp khi công bố thông tin sai quy định...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, ngày 29/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Đình Việt Anh tại Lạng Sơn, Hòa Bình.

Theo đó, ông Việt Anh bị xử phạt 70 triệu đồng vì đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 27/9/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch mua 78.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần SPI (mã chứng khoán SPI), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 785.000 cổ phiếu (4,66%) lên 863.000 cổ phiếu (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của SPI.

Ngày 01/10/2019, ông Quách Đình Việt Anh đã thực hiện giao dịch bán 26.200 cổ phiếu, dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 863.000 cổ phiếu (5,13%) xuống còn 836.800 cổ phiếu (4,977%) và không còn là cổ đông lớn của SPI. Tuy nhiên, ông Quách Đình Việt Anh không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Diễn biến cổ phiếu SPI. 
Diễn biến cổ phiếu SPI. 

Trước đó, ngày 28/12, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã quyết định xử phạt Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Sữa Hà Nội không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính năm 2020, 2019, 2018, 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020, 2019, Báo cáo thường niên năm 2020, 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017. HNM công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính Quý 2/2019, Báo cáo thường niên năm 2018, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2017; báo cáo không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015...

Biểu đồ kỹ thuật của HNM khiến nhiều nhà đầu tư "choáng".
Biểu đồ kỹ thuật của HNM khiến nhiều nhà đầu tư "choáng".

Cũng do không công bố thông tin đúng thời hạn mà Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER bị xử phạt 50 triệu đồng. Cụ thể, Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát VIGER báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo thường niên năm 2017, Tài liệu họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

Còn Công ty CP Thương mại và dịch vụ Việt Kim bị xử phạt 140 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Theo đó, ngày 17/5/2021, Công ty CP Thương mại và dịch vụ Việt Kim (Công ty) đã mua 4.873.800 cổ phiếu CTCP DAP – VINACHEM (mã chứng khoán DDV) dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 3,42% lên 6,76% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, trở thành cổ đông lớn của DDV.

Ngày 25/5/2021, Công ty đã bán 1.418.000 cổ phiếu DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,34% xuống còn 4,73% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV, không còn là cổ đông lớn của DDV. Đến ngày 06/7/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty và công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Công ty này còn bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Ngày 21/5/2021, Công ty bán 589.300 cổ phiếu DDV dẫn đến tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch giảm từ 6,13% xuống còn 5,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của DDV (từ ngưỡng 6% xuống 5%). Đến ngày 06/7/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty đối với cổ phiếu DDV.

Diễn biến cổ phiếu DDV. 
Diễn biến cổ phiếu DDV. 

CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã KLF) đã bị xử phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch đối với số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2019 trên Báo cáo tài chính Quý 4/2019. KLF còn bị buộc cải chính thông tin theo quy định. 

Những ngày gần đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt hàng loạt cá nhân, nội bộ doanh nghiệp trên sàn chứng khoán vì hàng loạt những sai phạm khác nhau.