11:24 14/07/2017

[Video] Điện thoại Vertu được chế tác như thế nào?

Kim Tuyến

Có mức giá hàng chục nghìn USD, mỗi chiếc Vertu Signature được chế tác thủ công tỉ mỉ từng chi tiết trong 3 năm

Mỗi chiếc Vertu Signature được chế tác thủ công bởi một thợ duy nhất trong 3 năm. Sau lưng điện thoại có chữ ký độc quyền của thợ thủ công đó. Mỗi chiếc có giá dao động từ hơn 14.000 USD cho tới gần 50.000 USD. <br>
Mỗi chiếc Vertu Signature được chế tác thủ công bởi một thợ duy nhất trong 3 năm. Sau lưng điện thoại có chữ ký độc quyền của thợ thủ công đó. Mỗi chiếc có giá dao động từ hơn 14.000 USD cho tới gần 50.000 USD. <br>