08:25 15/07/2019

Viglacera chi hơn 448 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

Hà Anh

VGC sẽ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào ngày 19/8 tới

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VGC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VGC từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC-HOSE).

Theo đó, VGC thông báo chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) vào ngày 19/8 tới. Ngày chốt đăng ký cuối cùng là ngày 18/7/2019. Như vậy, với 448.350.000 cổ phiếu đang lưu hành, VGC sẽ phải chi 448,35 tỷ đồng cổ tức 2018 cho cổ đông.

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty thông qua kế hoạch kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2019. Theo kế hoạch, VGC đề ra chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên báo cáo hợp nhất quý 3 đạt 259,2 tỷ đồng, kế hoạch 6 tháng cuối năm là 516,6 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2019 của công ty mẹ đạt 157,8 tỷ đồng, kế hoạch 6 tháng cuối năm là 298,7 tỷ đồng.

Kế hoạch doanh thu hợp nhất quý 3 đạt 2.733 tỷ đồng, dự kiến 6 tháng cuối năm đạt 5.883 tỷ đồng. Riêng doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 1.098 tỷ đồng, trong 6 tháng cuối năm ước đạt 1.690 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong nội dung nghị quyết đưa ra lần này có đề cập đến mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Cụ thể, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viglacera ông Nguyễn Văn Tuấn cùng với Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc có cùng mức thù lao chung là 108 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, các phó tổng giám đốc của công ty sẽ được nhận mức thù lao 92 triệu đồng/tháng và Kế toán trưởng là 72,7 triệu đồng/tháng. Thời điểm áp dụng mức thù lao hàng tháng này bắt đầu từ ngày 1/7/2019.