16:28 24/03/2022

Xe khách, tàu, thuyền “vùng đỏ” được hoạt động bình thường

Anh Tú

Hoạt động vận tải 3 loại hình đường bộ, vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên mọi địa bàn, kể cả có dịch cấp 3, cấp 4 đều được phép hoạt động bình thường...

Hoạt động vận tải đường bộ, vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được phép hoạt động nhưng phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Hoạt động vận tải đường bộ, vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được phép hoạt động nhưng phải thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định 359 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trong 3 lĩnh vực gồm đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời, bảo đảm vận tải hàng hóa liên tỉnh lưu thông, tổ chức vận tải hành khách công cộng liên tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19.

Đối tượng áp dụng Quyết định 359 gồm có các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát dịch, đơn vị kinh doanh vận tải của 3 lĩnh vực, đơn vị vận tải nội bộ; bến xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; cảng biển; cảng, bến thủy nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác.

 

Cụ thể, người điều khiển phương tiện như lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp đi theo xe, lái tàu, thủy thủ, nhân viên bốc xếp đi theo tàu và hành khách tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải phải đáp ứng 3 yêu cầu.

Quyết định cũng áp dụng với người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện, người đi theo phương tiện như vận tải hàng hóa, vận tải người nội bộ, chở công nhân, chuyên gia và hành khách tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải 3 lĩnh vực và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải.

Theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, hoạt động vận tải đường bộ, vận tải đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và y tế địa phương.

Thứ nhất, tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Thứ hai, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 và Bộ Y tế.

Thứ ba, xét nghiệm y tế, cách ly y tế theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và y tế địa phương.

Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối các với đối tượng áp dụng tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời, bãi bỏ văn bản số 10137/BGTVT-VT ngày 20/10/2021 về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và văn bản số 1026/BGTVT-VTngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021.

 

Như vậy, các hoạt động vận tải trong 3 lĩnh vực gồm đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải hoạt động trở lại như bình thường, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cập nhật tình hình kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá 2 tháng đầu năm, hoạt động vận tải hành khách chỉ đạt 538,5 triệu lượt khách vận chuyển, tiếp đà sụt giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải khách đường bộ vẫn chiếm ưu thế, tuy nhiên, ghi nhận mức độ sụt giảm vận chuyển khách 22,2% so với cùng kỳ, đạt 496,9 triệu lượt khách. Đường biển giảm sâu nhất 24,5%, chỉ đạt 0,9 triệu hành khách.

Vận tải hàng hóa vẫn giữ đà tăng ổn định, đạt 341,1 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận chuyển hàng hoá qua đường bộ và đường biển vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt 9% và 8,5% so với cùng kỳ, đạt 274,6 triệu tần và 14,9 triệu tấn.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.