07:42 31/07/2015

Yêu cầu giám sát các cây xăng để tránh nạn “móc túi”

Ngô Trang

Phó thủ tướng chỉ đạo các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm 2015, lực lượng 
Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.768 vụ, xử lý 273 vụ vi phạm trong kinh
 doanh xăng dầu.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm 2015, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.768 vụ, xử lý 273 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công Thương tổ chức thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi kinh doanh xăng dầu trái phép, gian lận về chất lượng, khối lượng khi bán xăng dầu.

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý với các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương gồm: tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; chỉ đạo doanh nghiệp đầu mối bảo đảm dự trữ xăng dầu, chịu trách nhiệm giám sát, quản lý về đo lường, chất lượng xăng dầu trong quá trình vận chuyển từ nơi xuất đến nơi nhận...

Việc kiểm tra chất lượng trong kinh doanh xăng dầu chủ yếu do Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại địa phương thực hiện. Nguồn kinh phí mua sắm máy kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu bố trí trong dự toán ngân sách địa phương.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư quản lý về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; có biện pháp kỹ thuật giám sát hoạt động của cột đo xăng dầu để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả điều tra, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng trước đó.
 
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 4 tháng đầu năm 2015, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.768 vụ, xử lý 273 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 5,7 tỷ đồng.