15:10 13/09/2021

2021-2030: Thanh Hoá sẽ triển khai hàng loạt dự án

Nhĩ Anh

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa phê duyệt hàng loạt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Cùng với đó là các danh mục những công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 của các huyện, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ đầu tháng 9/2021 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã liên tục phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của hàng loạt các huyện: Mường Lát, Bá Thước, Quan Hóa, Thường Xuân và Thạch Thành, Triệu Sơn, Quảng Xương, Ngọc Lặc và Lang Chánh… với tổng diện tích gần 580.000 ha.

Cụ thể, tổng diện tích tự nhiên được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đối với huyện Mường Lát là 81.240,94 ha; huyện Bá Thước 77.757,20 ha; huyện Quan Hóa 99.069,90 ha; huyện Thường Xuân 110.717,35 ha; huyện Thạch Thành 55.921,73 ha; huyện Triệu Sơn là 29.004,53 ha; huyện Quảng Xương là 17.446,94 ha; huyện Ngọc Lặc là 49.098,65 ha và huyện Lang Chánh là 58.562,81 ha.

Cùng với phê duyệt quy hoạch, quyết định cũng nêu danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 của các huyện.

 
Các huyện thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất có rừng tự nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận theo thẩm quyền và quy định của pháp luật làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất của huyện, của tỉnh.

Theo đó, năm 2021, huyện Triệu Sơn có một số dự án diện tích quy hoạch lớn như: Đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân, đi Khu kinh tế Nghi Sơn (tuyến 1) 45,32 ha; đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 (tuyến 2) 52,69 ha; Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân (tuyến 3) 39,01 ha; Khu đô thị Sao Mai quy mô 43 ha (đất ở 18,35 ha); dự án cụm công nghiệp Hợp Thắng 70 ha; cụm công nghiệp Dân Lực 50 ha…

Huyện Quảng Xương có một số công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 như dự án khu dân cư đô thị mới 18,03 ha; khu dân cư nông thôn các xã 256,88 ha; cụm công nghiệp Nham Thạch 16,8 ha, cụm công nghiệp Cống Trúc 50 ha; cụm công nghiệp và đô thị Tiên Trang 62,47 ha; khu neo đậu tránh trú bão cho tầu thuyền nghề cá cửa sông Lý 43 ha.

Trong năm 2021, huyện Thường Xuân có một số công trình dự án phát triển kinh tế xã hội phải thu hồi đất như: dự án khu dân cư đô thị 13 ha; khu dân cư nông thôn hơn 11 ha; công trình giao thông 23,28 ha; dự án công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam 57,24 ha…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm về xác định ranh giới, tính chính xác và không gian sử dụng đất; thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất có rừng tự nhiên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận theo thẩm quyền và quy định của pháp luật làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất của huyện, của tỉnh.

Đồng thời, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về đất đai; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về sử dụng đất; kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các trư ng hợp hông có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Khuyến khích người dân sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của huyện và chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh Quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc kiên quyết không giải quyết hoặc tham mưu giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định.