12:16 11/08/2021

Thanh Hóa: Duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng

Thanh Xuân -

Dự án với diện tích lập quy hoạch khoảng 61,4 ha có tính chất là khu ở mới của đô thị được đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số: 2992/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa với diện tích 61,4 ha. Trong đó, đất thuộc xã Hoằng Đồng khoảng 20,09 ha còn xã Hoằng Thịnh khoảng 41,3 ha. Quy mô dân số dự kiến 12.000 người.

Dự án có tính chất là khu ở mới của đô thị được đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Về chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ dân cư đất ở khoảng 45 – 55 m2/người; đất công viên cây xanh, thể dục thể thao 2 – 3 m2/người; đất công trình công cộng 1 – 2 m2/người; đất cây xanh đơn vị ở tối thiểu 2m2 người. Trong mỗi đơn vị ở có tối thiểu một công viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu 5.000m2

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 1481/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 với diện tích 203,8km2.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch là trên toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và 1 thị trấn) có quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 283.918 người. Trong đó, dân số đô thị khoảng 141.959 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%. Còn đến năm 2040, dân số toàn huyện khoảng 343.389 người. Trong đó dân số đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Về tính chất và chức năng, huyện Hoằng Hóa là vùng phát triển về kinh tế biển. Thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trở thành cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị thành phố Thanh Hóa, thành phố  Sầm Sơn, bảo đảm chức năng hỗ trợ phát triển cho 2 thành phố lớn của tỉnh.

Về định hướng phát triển không gian vùng, huyện hình thành 3 tiểu vùng: Tiểu vùng 1 (vùng đồng) gồm 13 xã nằm phía Tây Bắc sông Lạch Trường; Tiểu vùng 2 (vùng trung tâm) gồm 15 xã nằm giữa sông Cung và sông lạch Trường. Tiểu vùng 3 (vùng ven biển) gồm 8 xã vùng biển nằm phía đông sông Cung.

Về hệ thống đô thị, định hướng đến năm 2030, huyện Hoằng Hóa tập trung phát triển đô thị trên địa bàn huyện theo các tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó ưu tiên phát triển 5 đô thị gồm thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải Tiến, đô thị Phú Quý, đô thị Thịnh Lộc, đô thị Thanh Ngọc.

Định hướng đến năm 2040, tiếp tục tập trung phát triển các đô thị trên địa bàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại III. Định hướng sau năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070, nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu xây dựng huyện Hoằng Hóa trở thành thị xã.