17:28 08/07/2021

6 tháng, GAS báo lãi 4.302 tỷ đồng và tăng 3% so với cùng kỳ

Hà Anh

PV GAS cũng xúc tiến triển khai nhiều phần việc quan trọng trong chu trình chuẩn bị tiêu thụ LNG; thành lập Công ty kho cảng LNG Sơn Mỹ...

Sơ đồ giá cổ phiếu GAS từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu GAS từ đầu năm đến nay.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã GAS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng của công ty ước đạt 37.487 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.302 tỷ đồng, cùng bằng 120% kế hoạch 6 tháng và tăng 3% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, PV GAS tiếp nhận 4.207 triệu m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp 4.072 triệu m3 khí. Sản xuất và cung cấp 29,9 nghìn tấn condensate. Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô, condensate không đạt so với kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp và sự cố từ thượng nguồn.

Tuy nhiên, sản lượng LPG của PV GAS vượt cao so với kế hoạch. PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.022,9 nghìn tấn LPG, bằng 128% kế hoạch 6 tháng, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 11% thị phần bán lẻ toàn quốc (không bao gồm Gas South).

Về công tác đầu tư xây dựng được PV GAS triển khai tích cực, trong đó Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải đang vượt tiến độ kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm toàn PV GAS đạt 3.327 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ giải ngân 2.939 tỷ đồng. Nếu không tính dự án đường ống khi Lô B-Ô Môn (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang điều hành) thì kết quả giải ngân của Công ty mẹ đạt 136% kế hoạch 6 tháng.

Đồng thời, PV GAS cũng xúc tiến triển khai nhiều phần việc quan trọng trong chu trình chuẩn bị tiêu thụ LNG; thành lập Công ty kho cảng LNG Sơn Mỹ; BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh) giữa PV GAS và PVOIL về sản xuất thành phẩm xăng nền; BCC chuỗi Khí – Điện – Cảng dịch vụ; BCC về cung cấp LNG cho Nhà máy điện Long An;…

Trong 6 tháng cuối năm 2021, dự kiến dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Giá dầu và giá CP của LPG tiếp tục biến động mạnh và dự kiến cao hơn giá kế hoạch. Bước vào mùa mưa, nhu cầu tiêu thụ khí của khách hàng điện thiếu ổn định. Các bên cung cấp/tiêu thụ khí đều thực hiện nhiều công việc bảo dưỡng sửa chữa dừng khí; một số lô/mỏ giảm/dừng cấp khí để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa. Nhiều dự án lớn, phức tạp về phát triển hạ tầng khí được triển khai với tiến độ sát (các dự án LNG, kho LPG, đường ống Lô B,…).

PV GAS định hướng tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra liên tục; duy trì hệ thống công trình khí hoạt động ổn định, tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;… nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2021.

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" đối với GAS với giá mục tiêu 100.400 đồng/CP (tổng mức sinh lời dự phóng là 14,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,4%). Theo giá đóng cửa ngày 7/7 là 91.500 đồng/cổ phiếu), GAS đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2021 là 19,5 lần và P/E năm 2022 là 17,3 lần, dựa theo dự báo của VCSC.