18:40 16/11/2022

Ba công ty chứng khoán lớn bị khiển trách vì lỗi giao dịch

Thu Minh

Ngày 14/11/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 158/QĐ-VSD về việc khiển trách 3 công ty chứng khoán gồm VIS, TCBS, VPS.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 14/11/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 158/QĐ-VSD về việc khiển trách 3 công ty chứng khoán gồm VIS, TCBS, VPS.

Theo đó, Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) trong tháng 10/2022 đã có 4 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty CP Chứng khoán VPS do trong tháng 10/2022 đã có 9 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Với lỗi tương tự, VSD cũng khiển trách Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) do trong tháng 10/2022 đã có 12 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện trên sàn HOSE.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhắc nhở cả 3 công ty chứng khoán trên phải có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Với riêng VPS, công ty chứng khoán này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị xử phạt trong thời gian gần đây. 

Theo đó, Chứng khoán VPS bị phạt 125 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Ngoài ra, Chứng khoán VPS cũng bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 32 Nghị định 156/2020/NĐ-CP vì đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Cụ thể, công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.