10:56 16/12/2021

Loạt công ty chứng khoán bị khiển trách vì liên tục sửa lỗi giao dịch

Khánh Linh -

Các công ty chứng khoán bị VSD khiển trách vì đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch trên HNX và HOSE gồm VND, TCBS, APEC...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Từ ngày 09-12/12, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra quyết định khiển trách hàng loạt công ty chứng khoán gồm Chứng khoán Kỹ Thương TCBS, Chứng khoán VND và Chứng khoán APEC do các công ty chứng khoán này đã nhiều lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán trong tháng 11/2021.

Cụ thể, trong 11/2021, Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) đã có 7 lần sửa lỗi giao dịch tại HNX. Đối với Công ty CP Chứng khoán VNDirect 12 lần sửa lỗi giao dịch trên HOSE. VSD cũng khiển trách CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) do đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch trên HOSE và HNX.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhắc nhở các thành viên có trách nhiệm tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Trước đó, ngày 9/11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng đã có văn bản khiển trách đối với 3 thành viên lưu ký gồm: Chứng khoán SSI (SSI), Công ty CP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) và Chứng khoán BSC (BSI). Nguyên nhân do SSI và HSC do trong tháng 10/2021 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Đối với BSC, Công ty chứng khoán này bị khiển trách do trong tháng 10/2021 đã nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán khác cũng bị VSD khiển trách như Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS), CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) do có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, trong đó, Chứng khoán SSI và Chứng khoán VPS đã có lần lượt 7 và 6 lần sửa lỗi giao dịch trong tháng 7.

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng bị khiển trách do nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.