14:07 16/11/2020

KBSV bị khiển trách vì liên tục sửa lỗi giao dịch

Thuỷ Tiên

Trong tháng 10/2020, KBSV đã có 11 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại HOSE

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có quyết định về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) do trong tháng 10/2020 đã có 11 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Quyết định cũng nêu rõ, KBSV có trách nhiệm tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI). Báo cáo tài chính quý 3/2020 của KBSV cho thấy, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 34,6 tỷ đồng, giảm 13,3% so với quý cùng kỳ năm 2019.

Theo lý giải KBSV cho biết, quý 3/2020 các hoạt động của công ty ổn định, doanh thu từ hoạt động môi giới tăng. Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động bán các tài sản tài chính giảm, trong khi chi phí lãi vay tăng cao (từ hơn 39,2 tỷ đồng lên hơn 56 tỷ đồng) làm cho lợi nhuận sau thuế của công ty giảm.

Cũng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán tuần vừa qua, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 09/11/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính, Thương mại Dịch vụ FICO có địa chỉ tại số 436 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội bị phạt tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân, do công ty Fico đã không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu như giải trình ý kiến kiểm toán từ chối báo cáo tài chính năm 2019; nghị quyết, biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Ngoài ra công ty này cũng báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn hai tài liệu gồm báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán va báo cáo thường niên năm 2019.