20:03 14/07/2021

Bà Rịa- Vũng Tàu: Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng rao bán đất nông nghiệp phân lô

Nhĩ Anh

Sớm hoàn thiện phần mềm hệ thống dữ liệu về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để công bố công khai, cung cấp thông tin cho người dân tra cứu, truy cập...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có Công văn số 8261 về việc kiểm tra tình trạng xây dựng, rao bán đất nông nghiệp được phân lô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan sớm hoàn thiện phần mềm hệ thống dữ liệu về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để công bố công khai, cung cấp thông tin cho người dân tra cứu, truy cập; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, nhất là đối với cấp xã.

Tiếp tục thống kê, tổng hợp toàn bộ tình hình tách thửa, rao bán đất phân lô, các trường hợp vi phạm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý và sẽ có báo cáo bổ sung (cập nhật chung trong báo cáo định kỳ theo quý về kết quả thực hiện chỉ thị số 14-CT/TU) cho Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 7/2021. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/7/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân, không để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lợi dụng, núp bóng để quảng cáo mua bán, phân lô ảnh hưởng tới công tác quản lý đất đai tại địa phương. Trong đó cần nhấn mạnh các mặt hạn chế sử dụng khi giao dịch đứng tên chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao dịch các lô đất nông nghiệp trong các khu phân lô với nhu cầu để xây dựng nhà ở.

Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xử lý, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các trường hợp làm đường giao thông, xây dựng trái phép, không đúng quy định khi tách thửa. Đặc biệt là đối với những trường hợp tự mở đường giao thông để “phân lô bán nền” đối với đất nông nghiệp.

Đồng thời, các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ hiện trạng đất nông nghiệp theo quy hoạch, thường xuyên cập nhật thông tin các dự án phân lô, bán nền trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội để kịp thời xử lý, ngăn chặn, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân; triển khai hệ thống đường dây nóng để ghi nhận và xử lý kịp thời những ý kiến phản ánh của người dân liên quan đến đất đai, xây dựng.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, đáp ứng nhu cầu về đất ở, nhà ở; công khai minh bạch các đồ án quy hoạch sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhất là các dự án về nhà ở để người dân được biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả xử lý các trường hợp vi phạm, kết quả xử lý và kết quả kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan (cập nhật chung trong báo cáo định kỳ theo quý về kết quả thực hiện chỉ thị số 14-CT/TU), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.