15:02 22/06/2021

Bắc Giang lên phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghiệp khôi phục sản xuất

Phúc Minh -

Tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu đến ngày 1/7, cơ bản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn hoạt động sản xuất trở lại…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là nội dung phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khôi phục sản xuất vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành.

Theo đó, Bắc Giang đặt mục tiêu đến ngày 1/7/2021, cơ bản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động sản xuất trở lại. Cụ thể, tỉnh dự kiến giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7/2021 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng; tháng 8 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng; tháng 9, 10 đạt khoảng 12.000 tỷ đồng/tháng. Từ tháng 11 đạt trên 15.000 tỷ đồng/tháng.

Tổng số lao động đi làm trở lại dự kiến đến hết tháng 7/2021 đạt khoảng 30.000 người; đến hết tháng 8 đạt khoảng 50.000 người; đến hết tháng 10 đạt khoảng 100.000 người; từ cuối tháng 11 đạt trên 120.000 người.

Để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết bài toán thiếu hụt về lao động, tỉnh giao Tổ kiểm tra, hỗ trợ doanh nghiệp hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác nhận người lao động đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch Covid–19.

Đồng thời, điều phối hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đón lao động trở lại làm việc đảm bảo thời gian theo phương án đã được thống nhất với doanh nghiệp.

Các địa phương trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện xác nhận danh sách người lao động đủ điều kiện quay trở lại làm việc, đảm bảo trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được danh sách phải có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Trường hợp sau khi quay trở lại doanh nghiệp làm việc mà người lao động có nhu cầu trở về địa phương nơi cư trú thì không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế, nếu đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong thời gian ít nhất là 3 ngày trước ngày trở về địa phương nơi cư trú.

Về phương án hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Bắc Giang cho phép doanh nghiệp tuyển lao động theo thứ tự ưu tiên gồm: tuyển lao động đang ở các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh; tuyển lao động trong tỉnh; tuyển lao động ngoài tỉnh.

Trong đó, đối với lao động tuyển mới trong tỉnh, trước ngày 29/6, các địa phương lập danh sách người lao động có nhu cầu tìm việc làm ở khu công nghiệp và gửi về Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm. Trước ngày 30/6, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh gửi danh sách lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để liên hệ tuyển lao động.

Đối với lao động ngoài tỉnh, doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển lao động cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang (nêu rõ vị trí công việc, trình độ chuyên môn kỹ thuật yêu cầu, lương khởi điểm, thu nhập, chế độ đãi ngộ...). Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố tổ chức các phiên giao dịch việc làm online để kết nối doanh nghiệp với lao động ngoài tỉnh.

Về việc bố trí chỗ ở tập trung cho người lao động được thực hiện theo hướng ở cả trong và ngoài doanh nghiệp. Cụ thể, đối với chỗ ở tập trung ngoài doanh nghiệp, trước mắt ưu tiên bố trí lao động ở tại các nhà nghỉ, khách sạn, các trường học chuyển đổi công năng... Đồng thời, tổ chức làm sạch các khu vực nhà trọ để chuẩn bị nơi ở cho công nhân.

Ban Quản lý Các khu công nghiệp phối hợp với các địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kết nối, ký kết hợp đồng với các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn. Khảo sát và bố trí kinh phí để cải tạo các trường học thành nơi lưu trú cho người lao động để đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc “một nơi ở tập trung chỉ bố trí cho lao động của một doanh nghiệp” từ ngày 1/7.  

Tỉnh cũng thống nhất không yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải bố trí khu vực cách ly tập trung trong doanh nghiệp. Việc tổ chức cách ly thực hiện theo phương án địa phương bố trí địa điểm cách ly, doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả chi phí thực hiện cách ly.

 
Để tháo gỡ khó khăn trong khâu vận chuyển hàng hóa, đưa đón người lao động, Bắc Giang yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa từ tỉnh ngoài đến các khu công nghiệp tỉnh và vận chuyển trong nội bộ tỉnh phục vụ sản xuất, tại các trạm/chốt kiểm soát dịch chỉ yêu cầu lái xe, phụ xe: thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, khai báo lịch trình di chuyển, nhanh chóng cho phương tiện lưu thông.
Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến các tỉnh khác, doanh nghiệp lập hồ sơ an toàn Covid cho các phương tiện vận chuyển và lái xe, phụ xe.