07:43 07/08/2021

Bắc Giang quy hoạch 29 khu công nghiệp, 65 cụm công nghiệp từ nay đến 2030

Thanh Xuân

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 797/QĐ-UBND ban hành Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong Đề án được UBND tỉnh phê duyệt đã nêu lên những định hướng nhằm phát triển toàn diện các ngành kinh tế. Đáng chú ý có định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Theo đó, Bắc Giang xác định đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng khu, cụm công nghiệp. Trước mắt sẽ quy hoạch và bố trí quỹ đất khoảng hơn 10.000 ha cho nhiệm vụ phát triển công nghiệp.

Để thực hiện định hướng này, Bắc Giang ưu tiên phát triển các khu công nghiệp theo hướng hình thành mới hoặc trên cơ sở mở rộng những cụm công nghiệp ở những nơi có đủ quỹ đất, không gian. Chỉ xây dựng mới các cụm công nghiệp ở những nơi không thể mở khu công nghiệp hoặc những nơi cần có cụm công nghiệp để giải quyết nhu cầu việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương đó.

Đối với những nơi chưa thể đầu tư khu công nghiệp ngay thì đầu tư cụm công nghiệp nhưng phải đầu tư các hạng mục về giao thông, xử lý môi trường, cung cấp điện, nước... theo tiêu chuẩn của khu công nghiệp để phát triển thành khu công nghiệp trong tương lai.

Trong Đề án UBND tỉnh phê duyệt cũng nêu rõ, đến 2030, Bắc Giang sẽ quy hoạch 29 khu công nghiệp với diện tích 7.840 ha. Trong đó, có 6 khu công nghiệp đã thành lập và được mở rộng thêm diện tích. Điển hình là khu công nghiệp Quang Châu mở rộng 90 ha; khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng 307 ha; khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng 148 ha.

Ngoài ra tiến hành sáp nhập cụm công nghiệp Tăng Tiến vào khu công nghiệp Vân Trung; cụm công nghiệp Tân Mỹ - Hồng Thái vào khu công nghiệp Việt Hàn; cụm công nghiệp Nội Hoàng vào Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng.

Tổng diện tích sau mở rộng, sáp nhập của các khu công nghiệp đã thành lập là 2.006 ha.

Bên cạnh đó, có 3 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch theo công văn số 216/TTg-CN ngày 23/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: khu công nghiệp Yên Sơn – Bắc Lũng, khu công nghiệp Yên Lư, khu công nghiệp Tân Hưng. Các khu này được tiếp tục mở rộng thêm 536ha. Tổng diện tích sau mở rộng là 1.268 ha.

Bắc Giang cũng tiến hành quy hoạch mới 20 khu công nghiệp với diện tích 4.566ha. Gồm: Tiên Sơn – Ninh Sơn (sáp nhập cụm công nghiệp Trung Sơn – Ninh Sơn vào khu công nghiệp này); Quang Châu 2; Song Mai – Nghĩa Trung; Mỹ Thái – Xuân Hương – Tân Dĩnh; Châu Minh – Bắc Lý – Hương Lâm; Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện; Đức Giang; Huyền Sơn; Thái Đào – Tân An; Xuân Cẩm – Hương Lâm; Hòa Yên; Yên Sơn; Đồng Phúc; Tự Lạn – Bích Sơn – Trung Sơn; Thượng Lan; Nghĩa Hưng; Ngọc Thiện; Phúc Sơn; Ngọc Lý; Mỹ Thái.

Đến giai đoạn sau năm 2030, tỉnh Bắc Giang sẽ  giữ nguyên các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch. Đồng thời, mở rộng thêm một số khu công nghiệp đã có trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030 với tổng diện tích mở rộng là 270ha, gồm: khu công nghiệp Huyền Sơn mở rộng 50ha; khu công nghiệp Minh Đức – Thượng Lan – Ngọc Thiện mở rộng 170ha; khu công nghiệp Yên Sơn – Bắc Lũng mở rộng 50ha.

Bên cạnh đó, tiến hành quy hoạch mới 3 khu công nghiệp: Quế Nham, huyện Tân Yên diện tích 200ha; An Hà, huyện Lạng Giang 300ha; Cẩm Lý – Vũ Xá, huyện Lục Nam 404 ha.

Ngoài phát triển các khu công nghiệp, đến năm 2030, Bắc Giang cũng sẽ bố trí quy hoạch 65 cụm công nghiệp với diện tích 3.164ha. Trong đó, giữ nguyên diện tích 34 cụm công nghiệp đã thành lập với diện tích 1.263ha; mở rộng diện tích 3 cụm công nghiệp hiện có với diện tích sau mở rộng là 225ha. Đồng thời tiến hành quy hoạch mới 28 cụm công nghiệp với diện tích 1.676ha và đưa ra khỏi quy hoạch 8 cụm công nghiệp.