20:52 12/03/2021

BIDV bổ nhiệm Tổng giám đốc

Hà Anh

BIDV thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm - thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức vụ Tổng giám đốc BIDV với thời hạn 5 năm

Ông Lê Ngọc Lâm.
Ông Lê Ngọc Lâm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BID-HOSE) công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo đó, BIDV thông báo bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm - thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức vụ Tổng giám đốc BIDV với thời hạn 5 năm.

Ông Lê Ngọc Lâm, sinh năm 1975, bắt đầu ông bắt đầu làm việc tại BIDV năm 1997 và từ tháng 10/2010 là Phó Giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1; từ tháng 04/2012 là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng; từ tháng 04/2013 là Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp; từ tháng 01/2015 là Phó Tổng Giám đốc BIDV; từ ngày 15/11/2018 là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.

Hiện, BIDV có 8 Phó tổng giám đốc gồm: ông Quách Hùng Hiệp; ông Trần Phương; ông Lê Trung Thành; ông Nguyễn Thiên Hoàng; ông Hoàng Việt Hùng; ông Phan Thanh Hải và 3 thành viên khác gồm: ông Sung Ki Jung - thành viên Ban Điều hành; ông Từ Quốc Học - Trưởng Khối Giám sát và Tuân thủ và bà Tạ Thị Hạnh - Kế toán trưởng.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, BIDV cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.223,56 tỷ đồng, giảm 15,49% so với cùng kỳ năm trước (8.547,75 tỷ đồng).

BIDV cho biết nguyên nhân lọi nhuận sau thuế hợp nhất giảm là do ngân hàng giảm thu nhập để thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 theo chủ trương chung của nhà nước như miễn giảm lãi, phí cho khách hàng, cơ cấu nợ theo thông tư 01.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông BIDV đã thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.000 tỷ đồng và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ thông qua chia cổ tức năm 2019-2020 bằng cổ phiếu và phát hành 341,5 triệu cổ phần mới ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Đồng thời, thông qua việc chuyển đổi Chi nhánh Yangon thành ngân hàng con có vốn điều lệ sẽ là 100 triệu USD, tăng 15 triệu USD. Dự kiến ngân hàng con sẽ đem về lợi nhuận trước thuế hàng năm trung bình 1,5 triệu USD/năm.