19:22 07/01/2022

Bộ Giao thông vận tải giải trình về suất đầu tư cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 hơn 200 tỷ đồng/km

Anh Tú -

Bộ Giao thông vận tải giải trình, suất đầu tư 12 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang trình Quốc hội cao hơn các dự án cao tốc đã và đang thi công...

12 đoạn cao tốc Bắc – Nam thành phần giai đoạn 2021 - 2025 dài 729 km có tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ.
12 đoạn cao tốc Bắc – Nam thành phần giai đoạn 2021 - 2025 dài 729 km có tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ký báo cáo gửi Quốc hội việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đáng chú ý, Bộ Giao thông vận tải cũng giải trình về sơ bộ tổng mức đầu tư được đề cập trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Lý giải về suất đầu tư báo cáo Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải cho biết, suất đầu tư cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 là bước nghiên cứu tiền khả thi (thiết kế sơ bộ), còn các dự án đã và đang làm được xác định ở bước nghiên cứu khả thi (thiết kế chi tiết).

Theo Luật Xây dựng, tổng mức đầu tư thiết kế sơ bộ được ước tính trên cơ sở quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án và suất vốn đầu tư xây dựng hoặc dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, tính chất dự án đã thực hiện, có sự phân tích, đánh giá để điều chỉnh.

Do đó, 12 đoạn cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021-2025 được xây dựng suất đầu tư trên cơ sở đã so sánh với các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, tính chất dự án đã thực hiện, đặc biệt bổ sung những chi phí cần thiết khác của dự án, đặc biệt có tính đến yếu tố biến động giá của một số vật liệu chủ yếu như vật liệu đắp, thép xây dựng, xăng dầu…

 

“Sơ bộ tổng mức đầu tư ở bước nghiên cứu tiền khả thi mang tính đường bao để bảo đảm tổng mức đầu tư bước nghiên cứu khả thi không bị vượt, không phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Vì vậy, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Bắc – Nam được xác định đúng quy định, đáp ứng độ tin cậy trong bước nghiên cứu tiền khả thi”.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giải trình.

Dẫn chứng các dự án cao tốc Bắc – Nam đang thi công, Bộ Giao thông vận tải chỉ rõ, đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi có suất đầu tư bình quân 194 tỷ đồng/km, tại nghiên cứu khả thi suất đầu tư bình quân còn 190 tỷ đồng/km, giảm 4 tỷ đồng/km.

Tương tự, đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ nghiên cứu tiền khả thi có suất đầu tư bình quân 253 tỷ đồng/km, nghiên cứu khả thi giảm còn bình quân 210 tỷ đồng/km, tương ứng giảm 43 tỷ đồng/km.

Ngoài ra, tùy thuộc số lượng các công trình cầu trên đoạn, tuỳ vào từng giai đoạn, quy định về mức độ chính xác đối với tổng mức đầu tư cũng khác nhau, nên việc so sánh như trên, giữa bước nghiên cứu tiền khả thi so với bước nghiên cứu khả thi cũng chỉ mang tính chất tương đối.

Ở các bước tiếp theo, khi dự án được thông qua, Bộ Giao thông vận tải sẽ khảo sát chi tiết về địa hình, địa chất, thủy văn, vật liệu, khối lượng công trình, chính sách liên quan… để xây dựng tổng mức đầu tư, bảo đảm chặt chẽ để làm cơ sở bố trí vốn đầu tư.

 

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước cho hay, tổng 12 đoạn cao tốc Bắc – Nam thành phần giai đoạn 2021 - 2025 trình Quốc hội dài 729 km, nghiên cứu tiền khả thi xác định tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng. Bình quân suất đầu tư hơn 175 tỷ đồng/km, chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Còn nếu cả chi phí giải phóng mặt bằng, suất đầu tư bình quân hơn 201 tỷ đồng/km.

Khi so sánh với các tuyến cao tốc đã đưa vào sử dụng và đang làm với quy mô tương tự, trong đó, có các đoạn cao tốc Bắc – Nam đang thi công, tổng mức đầu tư chỉ còn 130.604 tỷ đồng, tức suất đầu tư bình quân chỉ còn 152,9 tỷ đồng/km chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Nếu tính cả chi phí giải phóng mặt bằng, suất đầu tư bình quân là 179 tỷ đồng/km, thấp hơn 22 tỷ đồng/km.

Được biết, 12 đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang được Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư công gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.