13:20 16/11/2021

Đề xuất “rót” gần 147.000 tỷ đầu tư công cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2, Nhà nước thu phí hoàn vốn

Anh Tú

12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được đề xuất triển khai hoàn toàn theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư lên đến 147.000 tỷ. Dự kiến sau 10 năm hoàn vốn đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sẽ thu về 37.881 tỷ...

12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 được đề xuất triển khai theo hình thức đầu tư công.
12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 được đề xuất triển khai theo hình thức đầu tư công.

Chính phủ vừa có tờ trình số 519 gửi Quốc hội báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với 12 dự án thành phần.

Cụ thể, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 từ Hà Tĩnh (Bãi Vọt) đến Quảng Trị (Cam Lộ), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau dài khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

 

Đáng chú ý, 12 dự án thành phần đều triển khai theo hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành sẽ tổ chức thu phí hoặc nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Nếu thu phí toàn bộ 12 dự án thành phần trong 5 năm đầu có thể thu hồi được khoảng 18.300 tỷ đồng, trong 10 năm có thể thu được khoảng 37.881 tỷ đồng.

Dự án có nhu cầu sử dụng đất khoảng 5.481ha, trong đó đất trồng lúa 2 vụ khoảng 1.532ha, rừng phòng hộ khoảng 110ha, rừng sản xuất khoảng 1.436ha.

Trong giai đoạn đầu, 12 dự án thành phần đầu tư theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, tốc độ thiết kế 80-120km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị là 95.837 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư 19.097 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác là 12.015 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 20.041 tỷ đồng.

Với giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến bố trí khoảng 139.640 tỷ đồng, trong đó, có 47.169 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025,,phần còn thiếu khoảng 92.471 tỷ đồng cân đối từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 7.350 tỷ đồng.

Chính phủ đặt mục tiêu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Đồng thời, giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Chính phủ cũng có Tờ trình số 334/TTr-CP gửi Quốc hội phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, chỉ có 4 dự án thành phần triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP) là đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang, còn lại 8 dự án thành phần đầu tư công với tổng mức đầu tư 124.619 tỷ đồng.