17:26 10/12/2021

Bộ Tài chính đẩy nhanh lập thị trường trái phiếu thứ cấp, siết chặt xếp hạng tín nhiệm

Trâm Anh -

Bộ Tài chính dự kiến đẩy nhanh việc lập thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ cấp và bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm, để chặn dấu hiệu tăng nóng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ của thị trường trái phiếu doanh nghiệp...

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng nóng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng nóng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bộ Tài chính cho biết đang tiến hành đánh giá tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Theo đó, có sáu nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định sửa đổi.

Thứ nhất, sửa đổi quy định về mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích.

Thứ hai, bổ sung quy định về xếp hạng tín nhiệm đối với một số loại trái phiếu phát hành nhằm tăng tính công khai, minh bạch, góp phần nâng cao chất lượng trái phiếu được phát hành.

Đồng thời, giúp thị trường có thói quen sử dụng kết quả xếp hạng tín nhiệm để đánh giá rủi ro của trái phiếu, tiệm cận với thông lệ quốc tế, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Thứ ba, bổ sung quy định về Đại diện người sở hữu trái phiếu để tăng cường việc giám sát mục đích sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành.

Thứ tư, cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Thứ năm, bổ sung các quy định để đẩy nhanh việc thiết lập thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại sở giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Từ đó, tăng tính thanh khoản và tăng cường tính công khai, minh bạch, tăng cường quản lý, giám sát đối với các trái phiếu đưa vào giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Thứ sáu, sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm khắc phục những bất cập thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đánh giá, thời gian gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Do đó, để thị trường tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường công tác quản lý, giám sát.

Gần đây nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước "tuýt còi" xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp phát hành và 1 công ty chứng khoán có hành vi vi phạm, đó là Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup và Apec Group.

Hai doanh nghiệp này có hành vi chào bán trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương tiện thông tin đại chúng cho đối tượng nhà đầu tư không xác định mà không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Cả hai doanh nghiệp VsetGroup và Apec Group đều bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 600 triệu đồng/doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp phải thu hồi toàn bộ trái phiếu đã phát hành.

 

Cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị chức năng tăng cường việc quản lý, giám sát, triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.