12:52 08/04/2022

“Cấm cửa” nhà thầu yếu kém tối đa 5 năm do gây chậm tiến độ cao tốc Bắc-Nam

Anh Tú -

Quyết không chậm tiến độ cao tốc trọng điểm Bắc-Nam, với nhà thầu vi phạm lần 3, Bộ Giao thông vận tải kiên quyết chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, “cấm cửa” ngay từ bước đánh giá sơ bộ từ 3 - 5 năm với các dự án của Bộ...

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các Ban Quản lý dự án tăng cường quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ dự án, đặc biệt là 4 dự án thành phần với chiều dài 361,47km có thời hạn cán đích trong năm 2022 gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu giám đốc các Ban Quản lý dự án phân công lãnh đạo đơn vị thường trực tại hiện trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Các Ban Quản lý dự án cũng phải yêu cầu các nhà thầu cập nhật, điều chỉnh tiến độ thi công các tháng tiếp theo, đảm bảo bù lại phần khối lượng chậm tiến độ và xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp tiến độ điều chỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu xây lắp huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, chủ động nguồn vật tư, vật liệu, tăng cường các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

 

"Nhà thầu không hoàn thành hợp đồng, bị xử lý chấm dứt hợp đồng sẽ được đánh giá không đáp ứng ở bước đánh giá sơ bộ trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Bộ Giao thông vận tải từ 3 - 5 năm theo quy định hiện hành", Bộ Giao thông vận tải kiên quyết.

Đặc biệt, Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh đến việc xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng, không đáp ứng chất lượng, tiến độ.

Cụ thể, đối với nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không có khả năng hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ ký kết, chủ đầu tư đã thông báo vi phạm lần 3 theo quy định của hợp đồng, nhưng nhà thầu không có chuyển biến tích cực về tiến độ, Ban Quản lý dự án xem xét báo cáo Bộ Giao thông vận tải chấm dứt hợp đồng.

"Phần khối lượng công việc chưa thực hiện đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành của gói thầu", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ. Đồng thời, thực hiện các thủ tục gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

“Đối với nhà thầu vi phạm tiến độ nhưng chưa đến mức phải xử lý chấm dứt hợp đồng, các Ban Quản lý dự án đôn đốc kiểm tra, giám sát, yêu cầu 2 nhà thầu có giải pháp khắc phục ngay. Xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu nếu nhà thầu tham gia đấu thầu các dự án khác thuộc phạm vi quản lý”, văn bản nêu.

Riêng với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp dự án quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm nhà thầu theo quy định nêu trên.

Cập nhật tình hình triển khai và tiến độ thực hiện 11 dự án thành phần dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, hiện nay, 01 dự án hoàn thành, 10 dự án đang triển khai thi công xây dựng. Lũy kế khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay khoảng 31,1% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,41%.

Có 08 dự án đáp ứng và cơ bản đáp ứng tiến độ gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn ; Nghi Sơn - Diễn Châu; Cam Lộ - La Sơn; Nha Trang - Cam Lâm ; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Phan Thiết - Dầu Giây và Cầu Mỹ Thuận 2.

Còn lại 02 dự án chậm so với kế hoạch, một là, Diễn Châu - Bãi Vọt triển khai theo hình thức BOT, lũy kế sản lượng đạt 1,81%, chậm 6,79% so với kế hoạch.

Nguyên nhân chậm tiến độ do yếu kém trong công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp dự án, chậm trễ trong công tác lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu cũng chậm trễ huy động nhân sự, máy móc, thiết bị để triển khai thi công

Hai là, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có lũy kế sản lượng đạt 28,41%, chậm 8,89% so với kế hoạch điều chỉnh. Nguyên nhân chậm do thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền và sự chủ quan từ phía các nhà thầu chậm tiến độ.