17:43 28/03/2022

Đề xuất sử dụng cát biển, tro xỉ đắp nền đường, thí điểm dự án giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ánh Tuyết

Bộ Giao thông vận tải đang nghiên cứu việc sử dụng cát biển, tro xỉ để đắp nền đường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trước mắt tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, sau đó, đánh giá để triển khai đại trà...

Nguồn cung vật liệu xây dựng đắp nền đường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vẫn gặp khó khăn.
Nguồn cung vật liệu xây dựng đắp nền đường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vẫn gặp khó khăn.

Bộ Giao thông vận tải vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về công tác khoa học công nghệ của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá, giai đoạn vừa qua hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Giao thông vận tải có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiều kết quả nghiên cứu được các đơn vị ứng dụng vào thực tiễn, công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng và ban hành đơn giá, định mức được trú trọng và công bố kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản bám sát chiến lược phát triển của ngành, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển nhanh, mạnh mẽ của khoa học công nghệ trong nước và trên thế giới, nhu cầu áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong ngành giao thông vận tải ngày càng cao, nên đòi hỏi Vụ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học & công nghệ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan phải cố gắng, nỗ lực, tập trung hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng các yêu cầu nêu trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu dùng cát biển làm vật liệu đắp nền đường sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Lãnh đạo Bộ giao Vụ Khoa học Công nghệ là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai việc nghiên cứu đề xuất việc sử dụng cát biển dùng để đắp nền đường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó, trước mắt tập trung vào các dự án tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Vụ tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải chấp thuận kế hoạch, đề cương thi công thí điểm, tổ chức việc đánh giá kết quả công tác thí điểm theo kế hoạch, đề cương được chấp thuận và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp, đánh giá, đề xuất áp dụng sau quá trình triển khai thí điểm.

 

"Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống đơn giá, định mức và đánh giá hiệu quả kỹ thuật - kinh tế - môi trường trong việc sử dụng cát biển làm nền đường làm cơ sở cho việc triển khai đại trà sau này", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.

Đồng thời, giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Bộ các nội dung liên quan đến chấp thuận, phê duyệt các thủ tục liên quan đến triển khai xây dựng cơ bản tại các đoạn tuyến triển khai thi công thí điểm tại hiện trường các dự án.

Tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu cát biển, cát nhiễm mặn và hoàn thiện đơn giá, định mức xây dựng hạng mục công trình đơn giá định mức trong quá trình thí điểm và sử dụng đại trà cát biển dùng làm vật liệu đắp nền đường sau này.

Còn Vụ Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị của Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường do việc sử dụng cát biển làm nền đường như môi trường sống dân cư, đất nông nghiệp khu vực dự án đi qua,… Sau đó, đề xuất hoàn thiện các nội dung pháp lý về môi trường liên quan đến việc sử dụng cát biển làm nền đường.

Bên cạnh đó, về việc nghiên cứu sử dụng tro xỉ làm vật liệu đắp nền đường, lãnh đạo Bộ giao Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì, chỉ đạo Viện Khoa học & công nghệ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả vật liệu tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện trong việc cải tạo, gia cố đất, đắp nền đường ô tô đối với các cấp đường khác nhau.

Đối với kết cấu áo đường, giao Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế kết cấu áo đường, tiêu chuẩn về thiết kế, thi công và nghiệm thu các lớp vật liệu gia cố để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý cho việc sử dụng các vật liệu gia cố trong kết cấu áo đường.

Giao Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chỉ đạo các đơn vị tư vấn trong quá trình lập dự án cần xây dựng nhiều phương án về kết cấu áo đường, trong đó, cần tăng cường việc sử dụng các lớp vật liệu gia cố để so sánh, đánh giá, lựa chọn kết cấu phù hợp đảm bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật và tiết kiệm nguồn vật liệu.

Liên quan đến hoạt động quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng cũng giao Vụ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá kết quả việc sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác khoa học công nghệ từ năm 2018 đến năm 2021.

Trong đó, làm rõ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, quản lý tài sản hình thành từ các đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo Bộ trước ngày 15/4.

 

Hiện nguồn cung vật liệu xây dựng đắp nền đường cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vẫn gặp khó khăn.

Dù áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, nhưng đến nay, giai đoạn 2017 - 2020 vẫn còn thiếu 6,53 triệu m3 đất đắp tại 5 dự án thành phần, trong đó có 3/4 đoạn tuyến dự định cán đích cuối năm nay thiếu 3,43 triệu m3.