06:00 03/01/2023

Chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 3,3 triệu người năm 2022

Nhật Dương

Trong năm 2022, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả an toàn cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ước đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 17,5 triệu người, đạt 38,07% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong năm, toàn ngành đã giải quyết hơn 95.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tham gia bảo hiểm xã hội, khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian tham gia, người lao động được hưởng lương hưu hằng tháng - là nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống khi về già và trong suốt thời gian nghỉ hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh) để chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu.

Mức hưởng lương hưu tỷ lệ thuận mới mức đóng bảo hiểm xã hội, thời gian đóng, có nghĩa là mức đóng càng cao, thời gian đóng càng dài thì mức hưởng lương hưu sẽ cao hơn.

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Như vậy, những người đang lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo từ ngày 1/7/2023 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức hưởng tại tháng 6/2023.

Ngoài ra, những đối tượng trên nếu nghỉ hưu trước năm 1995 nếu sau khi thực hiện điều chỉnh tăng thêm 12,5% lương hưu mà mức hưởng còn thấp thì còn được hỗ trợ thêm một phần tiền lương để có thể đảm bảo mức sống.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Như vậy, bước sang năm 2023 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

Căn cứ các yếu tố trên, điều kiện hưởng lương hưu năm 2023 đối với người lao động là cần có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, đó là đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam, đủ 56 tuổi đối với nữ.