13:10 19/05/2022

Hưởng lương hưu tối đa cần đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm?

Phúc Minh

Từ năm 2022, lao động nữ đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội, nam đủ 35 năm mới được hưởng lương hưu tối đa 75%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đóng bao nhiêu năm bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu cao nhất, có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để sau này có lương hưu là vấn đề người lao động còn nhiều thắc mắc.

Giải đáp vấn đề này, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội thông tin, theo quy định hiện hành, từ năm 2022, lao động nữ phải đóng 30 năm bảo hiểm xã hội, lao động nam phải đóng 35 năm bảo hiểm xã hội thì mới được hưởng lương hưu tối đa 75%. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở, khoảng 28,9 triệu đồng/tháng.

Bà Dương Thị Minh Châu cũng cho biết, việc đóng bảo hiểm xã hội một lần cho những năm còn thiếu chỉ quy định đối với những người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu người lao động đủ tuổi, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu luôn, không phải đóng thêm bảo hiểm xã hội, trừ khi người lao động chưa có nhu cầu nghỉ hưu, vẫn tiếp tục muốn tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ đóng hàng tháng như những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bình thường khác cho đến khi muốn hưởng lương hưu. Với trường hợp này, mức lương hưu sẽ khoảng 59%.

Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, dù ngắt quãng thời gian đóng. Bà Châu cũng khuyến cáo, với nhiều trường hợp người lao động đã nghỉ hưu, nhưng doanh nghiệp có nhu cầu ký hợp đồng tiếp và người lao động cũng có nhu cầu làm việc thì vẫn nên hưởng chế độ hưu trí. Người lao động ký hợp lao động tiếp nhưng không cần đóng bảo hiểm xã hội nữa.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ năm 1995 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 22 lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu. Năm 2022, dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1/1/2022.

Những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1/1/2022 là nam đủ 60 tuổi 6 tháng, sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028; nữ đủ 55 tuổi 8 tháng, sau đó, mỗi năm tăng thêm 4 tháng, tuổi nghỉ hưu với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.