17:36 21/11/2022

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp 400 ha tại Đắk Nông

Khởi Anh

Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan tính toán lại tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô (400ha), bảo đảm các chi phí thực hiện dự án, phù hợp với quy định của pháp luật...

Khu công nghiệp Nhân Cơ Đắk Nông thu hút đầu tư khá tích cực trong những năm gần đây
Khu công nghiệp Nhân Cơ Đắk Nông thu hút đầu tư khá tích cực trong những năm gần đây

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông.

Cùng với việc chấp thuận chủ trương đầu tư, Chính phủ đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2. Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam là nhà đầu tư được chấp thuận tại dự án.

Dự án này có quy mô 400ha, thực hiện tại xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp). Trong đó, có 3 tuyến dây điện (1 tuyến 22kV và 2 tuyến 220kV) và hành lang an toàn lưới điện được giữ nguyên hiện trạng. Dự án có thời hạn 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan tính toán lại tổng vốn đầu tư của dự án theo quy mô (400ha), bảo đảm các chi phí thực hiện dự án, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong thời gian không quá 5 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng phương án phân kỳ đầu tư hợp lý để bảo đảm phù hợp với các chỉ tiêu đất đã được giao.

Tỉnh Đắk Nông phải bảo đảm vị trí, quy mô diện tích của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt. Đắk Nông tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bố trí tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất… phù hợp theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các KCN hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2004-2021, trên toàn tỉnh đã thu hút 396 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 74.000 tỉ đồng.

Trong đó, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI là 12 dự án, tổng số vốn đầu tư 7.261 tỉ đồng. Còn thu hút vốn đầu tư trong nước 384 dự án, với tổng vốn 66.739 tỉ đồng.

Trong tổng số 396 dự án đầu tư của Ðắk Nông, hiện nay, có 125 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, điện năng; 117 dự án nông, lâm nghiệp; 45 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng, đô thị; 106 dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Đơn cử như Nhà máy Alumin Nhân Cơ, ở huyện Đắk R'lấp có quy mô đầu tư gần 17.000 tỉ đồng. Hiện nay, công ty này đang hoạt động ở lĩnh vực khai thác, chế biến quặng bauxite. 

Từ khi bắt đầu vận hành thương mại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Alumin Nhân Cơ) đã đạt được những kết quả tích cực. 

Với những kết quả tích cực nêu trên, việc có thêm một khu công nghiệp lớn, quy mô 400ha sẽ là tiền đề giúp Đắk Nông có thêm điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.