07:08 02/07/2022

Tìm điểm nghẽn, tháo gỡ sự kìm hãm đưa Đắk Nông phát triển

Khánh Vy

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc tại Đắk Nông để từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của địa phương đối với từng ngành, lĩnh vực, vấn đề cụ thể…

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng, chiều 1/7/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng – Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Nông.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định buổi làm việc là cơ sở để Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Đặc biệt là việc xác định tiềm năng, động lực phát triển chính của Đắk Nông.

Đồng thời từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của địa phương đối với từng ngành, lĩnh vực, vấn đề cụ thể. Qua đó, phân tích tính đồng bộ trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hiện hành huy động nguồn lực bên ngoài và khai thông các nguồn lực tại chỗ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,02%; quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Bước đầu huy động được tiềm năng khoáng sản bôxít, alumin vào tăng trưởng, quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%/năm, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng năm 2016 lên 47,76 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Hiện Đắk Nông đang tập trung phát triển tiềm năng thế mạnh của 3 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, Đắk Nông có những khó khăn tác động đến sự phát triển của tỉnh, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông lạc hậu, nguồn nhân lực hạn chế, lĩnh vực y tế còn lạc hậu, áp lực dân di cư tự do.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy alumin - Công ty Nhôm Đắk Nông và nắm bắt khó khăn của Dự án luyện kim Trần Hồng Quân.