13:02 20/01/2021

Lợi nhuận doanh nghiệp cảng biển 2020: Hàng container lên ngôi

Quỳnh Nguyễn

Năm 2020 nhóm doanh nghiệp Cảng Đà Nẵng, Cảng Đồng Nai có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 2 con số nhưng nhóm Cảng Đình Vũ và Cảng Cam Ranh sụt giảm nhẹ so với năm 2019

Năm 2020, yếu tố phân luồng lạch, loại hàng hoá thông quan cảng, lượt tàu khách du lịch qua cảng và hạ tầng đáp ứng hàng container đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.   

Các doanh nghiệp khai thác cảng đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 4/2020. Từ báo cáo của 5 doanh nghiệp gồm Cảng Đà Nẵng (mã CDN), Cảng Đồng Nai (PDN), Cảng Cam Ranh (CCR), Cảng Đình Vũ (DVP), Cảng Cần Thơ (CCT) cho thấy, hoạt động kinh doanh của ngành khai thác cảng ngoài phụ thuộc vào khối lượng hàng thông quan, yếu tố phân luồng lạch, loại hàng hoá thông quan cảng, lượt tàu khách du lịch qua cảng và hạ tầng đáp ứng hàng container đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.    

Cụ thể, năm 2020, Cảng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu hơn 904 tỷ đồng, tăng 9,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 260 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp bình quân của Cảng Đà Nẵng khá ổn định trong năm 2020 đạt mức 35,3% bằng năm 2019.

Được biết từ năm 2016, Cảng Đà Nẵng chuyển hướng phát triển mạnh hàng container, tàu có tải trọng lớn. Năm 2020, hàng Container qua cảng đạt khoản 557.000 Teus tăng trưởng17% so với năm 2019. Hiện, có 18 hãng tàu container có tàu thường xuyên đến Cảng Đà Nẵng, với khoảng 30 chuyến tàu container cập cảng hàng tuần, các hãng container hàng đầu thế giới đều đã có mặt tại Cảng như: Wanhai, SITC, Yangming, Maersk Lines, Evergreen, MSC, CMA-CGM, ZIM,…

Lợi nhuận nhóm doanh nghiệp cảng năm 2020: Hàng container lên ngôi - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Năm 2020, Cảng Đồng Nai ghi nhận doanh thu gần 794 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng, tăng 16,7% so với nằm 2019. Riêng trong quý 4/2020, tổng doanh thu tăng 11,67% trong đó doanh thu hoạt động khai thác cảng tăng 11,82%; lợi nhuận trước thuế tăng 32,67% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2020 của Cảng Đồng Nai đạt 31,25% tăng nhẹ so với năm 2019 (31,0,9%).

Cảng Đồng Nai cho biết, doanh thu hoạt động khai thác quý 4/2020 tăng do bên cạnh dịch Covid được kiểm soát tốt, việc tạm dừng trạm thu phí tại Cầu Đồng Nai từ ngày 24/08 đã tạo thêm lợi thế cạnh tranh khai thác hàng container khu vực Tp. HCM và Bình Dương làm cho sản lượng ngành hàng container tăng 19,2% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng container tăng là yếu tố chính đẩy doanh thu của Cảng Đồng Nai trong bối cảnh tổng sản lượng ngành hàng tổng hợp qua Cảng bị giảm 9%.

Cảng Đình Vũ năm 2020 ghi nhận hơn 518 tỷ đồng doanh thu, giảm 7,4%; lợi nhuận trước thuế 290 tỷ đồng, giảm 3,9% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2020 của Cảng Đình Vũ đạt 48%, giảm so với mức 51% của năm 2019. Dù vậy, với kết quả lợi nhuận nói trên, năm 2020, Cảng Đình Vũ hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận nhóm doanh nghiệp cảng năm 2020: Hàng container lên ngôi - Ảnh 2.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Tương tự Cảng Đình Vũ, năm 2020, Cảng Cam Ranh ghi nhận doanh thu 139 tỷ đồng, giảm 13,3%; lợi nhuận trước thuế hơn 28 tỷ đồng, giảm 5,5% so với năm 2019. Biên lợi nhuận gộp của Cảng Cam Ranh đã giảm từ mức 40,2% năm 2019 xuống gần 39% năm 2020.