10:33 13/03/2022

Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng

Thuỷ Tiên

Suốt từ tuần trước đến tuần này, cổ phiếu ngành phân bón vẫn giữ đà tăng trưởng mạnh nhờ việc hưởng lợi do giá hàng hóa nói chung đang tăng cao. Trong tuần, nhóm cổ phiếu này gồm hai đại diện nổi bật VAF và BFC là đại diện tăng giá đáng chú ý....

Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 1
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 2
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 3
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 4
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 5
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 6
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 7
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 8
Cổ phiếu phân bón giữ đà tăng - Ảnh 9