22:45 27/10/2021

Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch SCIC

Vy Vy

Ngày 27/10/2021, tại trụ sở Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Quyết định Chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy SCIC...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC và chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC và chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành và khẳng định để đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và thực hiện vai trò nhà đầu tư Chính phủ, nhiệm vụ được giao của SCIC là rất quan trọng và nặng nề.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đề nghị đồng chí Nguyễn Chí Thành cùng tập thể cán bộ lãnh đạo của Tổng công ty tập trung tổ chức triển khai 6 định hướng chính:

Thứ nhất, sớm hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển SCIC giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để có căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ và chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC thành Quỹ Đầu tư Chính phủ (từ sau năm 2025);

Thứ hai, quản lý tốt vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản trị, giám sát để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lợi nhuận của các doanh nghiệp, thể hiện được giá trị tăng thêm của SCIC khi đầu tư vào các doanh nghiệp này;

Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất kế hoạch khả thi để đầu tư và sử dụng vốn của SCIC vào các doanh nghiệp, các dự án đầu tư có hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước, ưu tiên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng... Đây cũng là cơ sở quan trọng để xác định quy mô vốn điều lệ của SCIC cho phù hợp;

Thứ tư, khẩn trương xây dựng, báo cáo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2021 – 2025, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ triển khai tiếp nhận doanh nghiệp, cổ phấn hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ; đồng thời, tiếp tục đầu tư nắm giữ, thực hiện tốt vai trò của cổ đông nhà nước tại một số doanh nghiệp có qui mô lớn, hiệu quả cao theo Chiến lược Phát triển giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2035;

Thứ năm, đẩy mạnh hơn nữa chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty với định hướng rõ nét hơn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ trong bối cảnh đại dịch Covid 19. Triển khai nghiên cứu các cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban;

Thứ sáu, nâng cao năng lực thể chế, bộ máy hoạt động và nguồn nhân lực của Tổng công ty để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Chí Thành khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt, đi đầu và gương mẫu trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết TW4, khóa XII. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện để chuyển đổi SCIC sang mô hình Quỹ đầu tư Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành cũng nhấn mạnh, SCIC đặt mình trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, với chức năng, nhiệm vụ là một Tổng công ty chuyên trách về đầu tư tài chính, SCIC sẽ có những ý kiến tham mưu và thực hiện những nhiệm vụ do Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước giao để góp phần vào quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian tới.

SCIC sẽ cùng các Tập đoàn, Tổng công ty trong hệ sinh thái của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để làm được những điều đó, đồng chí Nguyễn Chí Thành bày tỏ mong muốn SCIC tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương và các Bộ, ngành TW. Đồng thời đồng chí cũng kêu gọi và mong muốn toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động SCIC cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo để xây dựng một SCIC chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả.