12:22 14/10/2021

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẩn trương chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thanh Xuân -

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu trường này khẩn trương thành lập Hội đồng trường, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và thực hiện chuyển đổi sang loại hình đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định...

Văn phòng Chính phủ nhận được Văn bản số 37/2021/CV-HKT-6  ngày 4/10/2021 của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Về việc này, Phó Thủ tướng có ý kiến:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cùng các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẩn trương thành lập Hội đồng trường, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Trường và thực hiện chuyển đổi Trường sang loại hình trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định.

Ngày 13/10/1994, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 2943/GD-ĐT công nhận Hội đồng sáng lập Trường đại học dân lập Kinh doanh gồm 21 thành viên do Giáo sư Trần Phương làm Chủ tịch.

Ngày 15/6/1996, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 405/TTg cho phép thành lập Trường đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và đến năm 2006, đổi tên thành Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Từ khi thành lập trường đến nay, trường hoạt động theo phương thức không vì lợi nhuận thuộc loại hình trường đại học dân lập, các cổ đông được hưởng lợi tức cổ phần bằng lãi suất tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Theo Luật giáo dục Đại học, từ năm 2013 đến nay, lợi nhuận được tính bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ.

Ngày 3/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 671/QĐ-TTg cho phép chuyển đổi Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từ loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.