Tăng cường kết nối đầu tư, thương mại giữa tỉnh Thanh Hóa và Italia
Doanh nghiệp

Tăng cường kết nối đầu tư, thương mại giữa tỉnh Thanh Hóa và Italia

Trải qua 50 năm với nhiều dấu mốc quan trọng, đặc biệt là từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (21/1/2013), quan hệ hợp tác Việt Nam - Italia đã phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, đầu tư, thương mại đến văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo...