22:00 04/09/2022

Đến lượt cổ phiếu HAI bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9/2022

Hà Anh -

HOSE đưa cổ phiếu này từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9 tới do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy chế về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch...

Sơ đồ giá cổ phiếu HAI 6 tháng gần đây.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAI 6 tháng gần đây.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố Quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 09/09/2022.

Theo đó, HOSE đưa cổ phiếu này từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9 tới do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy chế về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 19/08/2022, HOSE đã nhận được công văn số 66/CV-HAI giải trình về lộ trình khắc phục các vi phạm của Công ty cổ phần Nông dược HAI. Theo đó HAI cam kết nhanh chóng tìm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, dự kiến trong tháng 10/2022 và dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 12/2022 để thông qua việc lựa chọn dơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022.

Như vậy, Công ty cổ phần Nông dược HAI không có khả năng CBTT BCTC soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn (hạn CBTT là ngày 29/08/2022). Việc chậm CBTT BCTC soát xét bán niên năm 2022 là hành vi tiếp tục vi phạm các quy định vê công bố thông tin trên thị truửng chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chúng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. HOSE sẽ thực hiện đưa cổ phiếu HAI vào diện đình chỉ giao dịch nếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI tiếp tục vi phạm quy định CBTT BCTC soát xét bán niên năm 2022 hoặc các quy định về công bố thông tin khác.

Được biết, HOSE cũng đã có văn bản nhắc nhở HAI tớ lần thứ 3 về việc nộp BCTC quý 1/2022.

Tương tự, HOSE cũng có quyết định chuyển cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022.

Lý do được HOSE đưa ra là Tập đoàn FLC tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu FLC đã vào diện hạn chế giao dịch và chỉ được mua bán vào phiên chiều kể từ ngày 1/6/2022 do Tập đoàn FLC chậm nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Tuy nhiên, đến nay FLC vẫn chưa hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán 2021, đồng thời chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022. Đây là lý do vì sao HOSE cho rằng Tập đoàn FLC tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Trong khi đó, 567.598.121 cổ phiếu ROS của của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS sẽ bị huỷ niêm yết từ ngày 5/9 tới do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HOSE và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải huỷ niêm yết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.