20:42 04/07/2022

HOSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và ROS vào diện cảnh báo, từ ngày 11/7

Hà Anh -

Nguyên nhân là 3 tổ chức niêm yết này vẫn chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE); Công ty Cổ phần Nông dược HAI (mã HAI-HOSE) và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (mã ROS-HOSE).

Theo đó, HOSE đưa cổ phiếu FLC, HAI và cổ phiếu ROS vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/07/2022.

Nguyên nhân là 3 tổ chức niêm yết này vẫn chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cả ba cổ phiếu trên vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 342/QĐ-SGDHCM ngày 25/5/2022 do Tổ chức niêm yết chập nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so thời hạn quy định.

Mới đây, cổ phiếu HAI đã có văn bản giải trình về nguyên nhân của việc chậm nộp báo cáo tài chính năm nói trên là do tố chức kiêm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty hiện đang bị đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định sổ 324/QĐ-UBCK ngày 19/05/2022 của ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Để khắc phục tình trạng hạn chế giao dịch, công ty đang nỗ lực làm việc với các đơn vị kiểm toán khác để ký kết hợp đồng, thực hiện kiểm toán, dự kiến sẽ hoàn thành phát hành báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán trước 31/08/2022.

Tương tự, ROS và Tập đoàn FLC hiện vẫn dang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đế thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Bên cạnh đó, Công ty Faros cũng chưa thực hiện được thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật do chưa nhận được phản hồi của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an và Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.