20:24 15/04/2022

Chứng khoán BOS muốn bán giải chấp 8 triệu cổ phiếu HAI từ tài khoản của Tập đoàn FLC

Hà Anh

Chứng khoán BOS cho biết, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của BOS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ...

Sơ đồ giá cổ phiếu BOS thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu BOS thời gian qua.

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (mã chứng khoán ART) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của Khách hàng là người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng

Theo đó, Chứng khoán BOS dự kiến bán giải chấp 8 triệu cổ phiếu HAI, tương đương 4,38% vốn của Công ty Cổ phần Nông dược HAI từ tài khoản của Tập đoàn FLC.

Về mối quan hệ, bà Bùi Hải Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cũng là Thành viên HĐQT của Nông dược HAI.

Theo Chứng khoán BOS cho biết, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của BOS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Đồng thời, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Về Công ty Cổ phần Nông dược HAI, HOSE mới đây đã có công văn nhắc nhở Công ty về việc chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (riêng lẻ và hợp nhất). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) của Công ty.

Do đó, để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, HOSE nhắc nhở lần thứ 02 và đề nghị Công ty khẩn trương công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/4, giá cổ phiếu HAI giảm 6,95% xuống còn 4.500 đồng/cổ phiếu và và giảm hơn 38% trong 3 tháng qua.