15:52 10/09/2022

Đến tháng 8/2022 đã có trên 1 triệu tài khoản giao dịch phái sinh

Hà Anh

HNX vừa công bố thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục có diễn biến sụt giảm trong tháng 8/2022...

Biểu đồ khối lượng giao dịch, OI HĐTL chỉ số VN30 và VN30 Index, tháng 1-8/2022.
Biểu đồ khối lượng giao dịch, OI HĐTL chỉ số VN30 và VN30 Index, tháng 1-8/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục có diễn biến sụt giảm trong tháng 8/2022.

Cụ thể: Khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng VN30 đạt 195.967 hợp đồng/phiên, giảm 15,87% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 25.014 tỷ đồng, giảm 12,31% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 31/08/2022 có khối lượng giao dịch đạt mức cao nhất trong tháng, đạt 261.372 hợp đồng.

Đáng chú ý, mặc dù khối lượng giao dịch giảm, nhưng khối lượng mở (OI) hợp đồng tương lai vẫn tăng 4,99% so với tháng trước, đạt 42.241 hợp đồng tại phiên giao dịch cuối tháng 8/2022.

Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 17/8/2022 có OI đạt 65.760 hợp đồng, đây là mức OI cao nhất kể từ khi thị trường đi vào hoạt động.

Trong tháng 8/2022, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 7/2022, chiếm 1,71% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, loại sản phẩm kỳ hạn 5 năm có khối lượng giao dịch 760 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo danh nghĩa 810,15 tỷ đồng, loại kỳ hạn 10 năm không có giao dịch. Khối lượng OI hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm cuối tháng 8/2022 là 0 hợp đồng.

Các giao dịch hợp đồng tương lai TPCP trong tháng 8 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chiếm 50%.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 8/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.081.386 tài khoản, tăng 2,53% so với tháng trước.