Tiêu & Dùng

Báo cáo thời trang: 2023 là năm của những mâu thuẫn

Thời trang phát triển mạnh là nhờ những sự thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy đã diễn ra rõ rệt hơn bình thường vào năm 2023. Từ xa xỉ thầm lặng đến chủ nghĩa siêu thực và những buổi trình diễn giản dị, tất cả đều diễn ra trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị xã hội…