12:06 07/07/2022

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhiều ô đất để đáp ứng nhu cầu học tập trên địa bàn quận Long Biên

Thanh Xuân

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành loạt Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết của nhiều ô đất nhằm đáp ứng về nhu cầu học tập, giảng dạy trên địa bàn quận Long Biên...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Quyết định số 2208/QĐ-UBND, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết hai bên đường Cầu Chui - Đông Trù, tỷ lệ 1/500 ô đất TH-1 thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Quy mô nghiên cứu khu đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (ô đất TH-1) có diện tích khoảng 8.771m2.

Theo quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui-Đông Trù tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, ô đất TH-1 có chức năng đất Trường tiểu học, nay điều chỉnh chức năng thành đất Trường trung học cơ sở.

Ngoài ra tại Quyết định số 2209/QĐ-UBND, TP. Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B7/THCS2. Quy mô nghiên cứu khu đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (ô đất B7/THCS2) có diện tích khoảng 10.925m2 (trong đó gồm một phần diện tích đường giao thông khoảng 1.259 m2).

Theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 4/8/2010, ô đất B7/THCS2 được xác định chức năng là đất Trường trung học cơ sở thì nay vẫn giữ nguyên chức năng sử dụng đất.

Còn tại Quyết định số 2210/QĐ, TP. Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B5/TH2. Khu đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Quy mô nghiên cứu khu đất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (ô đất B5/TH2) có diện tích khoảng 11.560m2 (trong đó gồm một phần diện tích đường giao thông khoảng 1.500m2). Ô đất này vẫn được xác định chức năng là đất Trường tiểu học như quyết định cũ.

Việc UBND TP. Hà Nội tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các ô đất là nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất để phục vụ cộng đồng dân cư khu vực. Đồng thời cũng làm cơ sở pháp lý lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt và để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng đúng quy định của pháp luật.

Để triển khai hiệu quả, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui-Đông Trù tỷ lệ 1/500; Khu đô thị công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 nêu trên phù hợp với các Quyết định; Giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được duyệt để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân được biết, thực hiện.

Bên cạnh đó yêu cầu UBND quận Long Biên và Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng đúng quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.